DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 11/11, Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến với Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác giải quyết cán bộ dôi dư sau thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 830/NQ- UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ QH và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sở Nội vụ.

Giải quyết CB dôi dưĐồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, số đơn vị hành chính cấp xã huyện Lương Sơn giảm từ 20 đơn vị xuống còn 11 đơn vị. Tổng số cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, thị trấn sau sáp nhập là 402 người, trong đó, cán bộ chuyên trách 206 người, công chức 194 người. Đến nay đã giải quyết chế độ chính sách, nghỉ hưu 95 người, hiện còn 309 người đang công tác. Trong đó, sắp xếp đúng vị trí, việc làm theo tiêu chí xã lọai I, loại II là 238 người, số còn dôi dư 80 người. Sau sắp xếp, các tổ chức trong hệ thống chính trị các xã mới thành lập đã đi vào hoạt động theo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ; Nhân dân địa phương sinh sống đoàn kết, gắn bó, không có biểu hiện chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Tuy nhiên, việc sáp nhập đã dẫn tới dôi dư 80 cán bộ, công chức cấp xã chưa được sắp xếp, bố trí đúng với vị trí việc làm. Cụ thể, công chức Văn phòng- Thống kê dư 33 người; Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp- Môi trường dư 16 người; Tư pháp - Hộ tịch dư 20 người; Văn hóa – Xã hội, LĐ-TBXH dư 10 người; cán bộ chuyên trách dư 1 người. Số cán bộ dôi dư đều là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn với 92,4% có trình độ đại học, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ nên rất khó khăn cho việc tinh giản biên chế theo lộ trình. Kinh phí hỗ trợ chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo các Nghị quyết của tỉnh còn thấp, chưa phù hợp với số công chức mới được tuyển dụng, số năm công tác còn ít…Bên cạnh đó, qua rà soát huyện Lương Sơn còn thiếu 10 cán bộ chuyên trách ở các chức danh: 06 Phó chủ tịch UBND xã, 02 Bí thư Đoàn thanh niên, 01  Chủ tịch Hội CCB, 01 Chủ tịch Hội nông dân.

Để giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư theo lộ trình, trong thời gian tới huyện Lương Sơn sẽ thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức từ xã này sang xã khác cho phù hợp với vị trí việc làm. Bố trí bầu bổ sung các chức danh còn thiếu. Chuyển công chức cấp xã lên cấp huyện đối với các trường hợp đủ điều kiện. Giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Quang Toàn nhấn mạnh: Việc giải quyết số lượng cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập là một nhiệm vụ nặng nề và quan trọng đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương hiện nay. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có cách nhìn nhận đúng đắn, tổ chức phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm. Bên cạnh đó cần tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức một cách dân chủ, công khai, tránh sự nể nang, bè phái.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục rà soát bộ máy tổ chức, sắp xếp theo lộ trình đảm bảo công khai, dân chủ, đúng vị trí việc làm, phù hợp với quy định về công tác cán bộ, không làm gián đoạn hoạt động của tổ chức bộ máy chính trị ở cơ sở. Chủ động giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ việc. Tăng cường tuyên truyền chuyên sâu về các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác cán bộ, giải quyết cho cán bộ nghỉ việc theo chế độ. Làm tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ theo từng tiêu chí quy định. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Huyện cũng cần đẩy nhanh thực hiện nâng cấp các đơn vị hành chính lên phường để tăng thêm biên chế cán bộ các cấp.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao Đảng ủy, UBND các xã thị trấn tập trung rà soát đánh giá lại vị trí việc làm, năng lực của từng cán bộ, công chức thuộc cấp mình quản lí. Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có văn bản trả lời các kiến nghị của các xã thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, những kiện nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp để đề nghị lên cấp trên giải quyết kịp thời theo quy định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3623640
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1940
1824
5491
1972018
7855
87773
3623640

Your IP: 3.238.104.143
2022-07-05 20:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction