DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 14/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Dự tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy cùng cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

HNTT 14.1.2022

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Năm 2021, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương, kịp thời tham mưu cho BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Đã tham mưu ban hành 1364 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2021 đạt 100%, có 739 nội dung đột xuất, phát sinh mới, có tính chiến lược, đột phá trên các lĩnh vực.

Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng các Đề án về công tác cán bộ; tham mưu bố trí, sắp xếp và phân công công tác cán bộ theo Để án nhân sự đại hội; kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố. Ban hành quy định về quản lí biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị. Quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau xắp xếp lại đơn vị hành chính; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu xây dựng các Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, Chương trình kiểm tra, giám sát; xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho chủ trương xử lí một số vụ việc, vụ án liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp nhận, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lí 388 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chủ trì phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền công tác PCD Covid-19; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tham mưu xây dựng Đề án đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục lí luận trong tình hình mới. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ quan điểm, tư tưởng đúng đắn của Đảng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành, triển khai thực hiện công tác dân vận; tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữ Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị- xã hội; kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Văn phòng Tỉnh ủy, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và phục vụ chu đáo các cuộc họp của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy, tiếp đón 6 đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh; thẩm định 135 văn kiện; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc và xử lý văn bản đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; triển khai phần mềm phòng họp không giấy, phần mềm xử lí văn bản và điều hành trên mạng Internet; góp phần thực hiện CCHC trong công tác Đảng.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy như: Một số văn kiện, đề án chậm đi vào cuộc sống, hiệu quả không cao; công tác dân vận chính quyền tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách gặp nhiều khó khăn, phát sinh đơn thư, khiếu kiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, hiệu quả công tác không cao, năm 2021 đã phải thi hành kỷ luật 70 đảng viên…

 Hội nghị cần trao đổi, thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế và có giải pháp khắc phục kịp thời trong năm 2022.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630441
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
481
5551
12292
1972018
14656
87773
3630441

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 03:04
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction