DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 14/1, Huyện uỷ Lương Sơn tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 11 điểm cầu các xã, thị trấn trong huyện. Dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

TK XDĐ 2021 d

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Song Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ huyện trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2021 đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm chú trọng; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được tập trung chỉ đạo; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng nâng cao; công tác Dân vận có nhiều đổi mới, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng được triển khai nghiêm túc; công tác Văn phòng cấp ủy có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.

TK XDĐ 2021 c

Đ/c Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2021

Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã hoàn thành 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Diện tích trồng rừng thực hiện 772,25 ha, đạt 118,8% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 425,203 tỷ đồng, đạt 120,8% dự toán tỉnh giao, đạt 83% so với dự toán huyện giao, bằng 153% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu đạt 540 triệu USD, đạt 103,8% kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Toàn huyện đã thu hút được 07 dự án đầu tư mới; có 04 Hợp tác xã đăng ký thành lập; thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người. Có 30/33 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt 90,91%; phát triển 121 đảng viên vượt 34,4% kế hoạch Tỉnh giao, vượt 21% kế hoạch Huyện giao.

TK XDĐ 2021 b

Đ/c Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao KNC " Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 2 đồng chí

Năm 2022, Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Lãnh đạo thực hiện “mục tiêu kép”, phòng chống dịch hiệu quả, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chính quyền điện tử, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, công tác nội chính, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, toàn diện. Phấn đấu có 80% tổ chức cơ sở đảng xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp 105 đảng viên mới.

TK XDĐ 2021 a

Tk XDĐ 2021

Các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy trao giấy khen cho tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên HTXS nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021

Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp kiểm tra của đảng” cho 2 đồng chí; tặng Giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2021; 01 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt TSVM tiêu biểu 5 năm 2017-2021, và 71 Đảng viên HTXS nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630297
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
337
5551
12148
1972018
14512
87773
3630297

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 01:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction