DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/1, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn Tổng kết công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

TK MTTQ và các ĐT 2021

Đ/c Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã phát huy tốt vai trò người đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham gia chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng và vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tích cực ủng hộ công tác PCD Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh.

Năm 2022, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, nhất là vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cải tiến, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Trong đó trú trọng vào việc tuyên truyền Nhân dân ủng hộ công tác thu hút đầu tư, công tác GPMB các dự án và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp PCD Covid-19…

Về xếp loại thi đua năm 2021, Đoàn TNCS HCM huyện xếp thứ nhất khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện; Công tác MTTQ xếp thứ nhất xã Liên Sơn; Hội CCB, xếp thứ nhất thị trấn Lương Sơn; Hội LHPN xếp thứ nhất thị trấn Lương Sơn; Hội Nông dân xếp thứ nhất xã Tân Vinh; LĐLĐ huyện xếp thứ nhất khối cơ quan là Công đoàn Trung tâm GDNN&GDTX, khối xã, thị trấn nhất xã Hòa Sơn, khối doanh nghiệp nhất Công đoàn Công ty TNHH MTV Vân Sinh Chính Hòa Bình, khối GDMN nhất Trường Mầm non Cư Yên, khối TH&THCS nhất Trường TH&THCS Cửu Long; Đoàn TNCS HCM xếp nhất khối xã, thị trấn là Đoàn xã Hòa Sơn, khối trường học nhất Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT, khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nhất Đoàn Công an huyện.

TK các Đt 2021 a

Chủ tịch Hội ND huyện trao KNC “ Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho Phó bí thư TT Huyện ủy Hoàng Đức Minh

TK các ĐT 2021

Chủ tịch Hội ND huyện trao KNC “ Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho đồng chí Nguyễn Mai Hương, cán bộ chuyên viên Hội ND huyện

Nhân dịp này, có 15 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “ Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành năm 2022 sát với nhiệm vụ chính trị của huyện; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, chương trình hành động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Trước mắt cần tập trung tuyên truyền các hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị về tổ chức tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm; quan tâm tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng khó khăn, đảm bảo tất cả người dân trong huyện đều được đón tết vui vẻ, đầm ấm.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1637159
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1643
0
1643
0
1643
0
1637159

Your IP: 18.205.176.39
2022-05-22 08:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction