DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Chiều 12/5, đoàn khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội chủ trì đã làm việc với UBND huyện Lương Sơn về thực hiện các Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo TT Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn và lãnh đạo của 6 xã sáp nhập đã làm việc với đoàn.

UBTVQH khảo sát 1

Đoàn khảo sát làm việc với huyện Lương Sơn

Thực hiện Nghị quyết 830 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, huyện Lương Sơn đã xây dựng 6 phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, điều chỉnh diện tích tự nhiên, dân số của 3 xóm: Liên Khuê, Gò Mè, Nước Lạnh của xã Liên Sơn vào xã Cư Yên. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thành Lập, Tiến Sơn, Trung Sơn vào xã Liên Sơn. Thành lập xã Cao Sơn trên cơ sở nhâp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Cao Răm, xã Hợp Hòa và xã Trường Sơn. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hợp Châu, Tân Thành vào xã Cao Dương. Thành lập xã Thanh Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hợp Thanh và xã Long Sơn. Thành lập xã Thanh Cao trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Cao Thắng, Thanh Lương. Như vậy, sau khi sáp nhập, huyện Lương Sơn có 15/20 xã, thị trấn thực hiện sáp nhập, chiếm 71,4% tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trung bình sáp nhập 2,5 xã cũ thành 1 xã mới. Có 1 đơn vị xã mới được sáp nhập từ 4 xã, có 2 đơn vị xã mới, mỗi xã được sáp nhập từ 3 xã cũ, có 2 xã mới, mỗi xã được sáp nhập từ 2 xã cũ và có 1 xã điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số từ một phần xã giáp ranh. Việc sáp nhập các xã đều nhận được sự đồng thuận của người dân và được thực hiện một cách công khai, minh bạch. Sau khi sáp nhập, việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị cũng được kiện toàn một cách đồng bộ. Các đơn vị hành chính mới cơ bản đi vào hoạt động ổn định,… Tuy nhiên, việc sát nhập nhiều xã với nhau dẫn đến địa bàn rộng, việc đi lại của cán bộ cũng như người dân gặp nhiều khó khăn. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư lớn nên khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ; việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực có sự chênh lệch giữa các xã sáp nhập; điều kiện cần thiết để làm việc tại các trung tâm xã mới còn thiếu, nhất là phòng làm việc cho cán bộ, công chức.

Hiện tại, huyện Lương Sơn còn dôi dư 55 cán bộ, công chức sau sáp nhập. Vì vậy, tại buổi làm việc huyện Lương Sơn đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài thời gian giải quyết số cán bộ công chức dôi dư; có chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ công chức nghỉ việc do dôi dư; tăng số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với những xã mới sáp nhập để giải quyết việc dôi dư cán bộ, công chức, vừa đảm bảo thực hiện công việc tăng lên do địa bàn mở rộng, xem xét tăng phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách nhằm đảm bảo thu nhập. Đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các vùng đặc thù, nhất là việc hỗ trợ BHYT đối với người đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025 để hỗ trợ người dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ y tế, từng bước ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

UBTVQH khảo sátĐoàn đi khảo sát tình hình thực tế tại xã Liên Sơn

Sau khi nghe huyện Lương Sơn báo cáo kết quả thực hiện việc sáp nhập, các thành viên đoàn khảo sát đề nghị huyện Lương Sơn làm rõ thêm những khó khăn, thuận lợi khi xử lí bán đấu giá các trụ sở cơ quan dôi dư sau sáp nhập, việc duy trì hoạt động của các trạm y tế, trường học ở các xã sáp nhập; những tác động, ảnh hưởng của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính đối với người dân, nhất là việc giải quyết các TTHC ở những địa bàn sáp nhập nhiều xã vào 1 xã; công tác đảm bảo ANTT; việc sáp nhập có ảnh hưởng như thế nào đến quy hoạch phát triển đô thị và phát triển kinh tế- xã hội của huyện...

Thay mặt huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giải đáp những nội dung đoàn khảo sát quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của huyện Lương Sơn trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Qua buổi làm việc, huyện đã cung cấp cho đoàn nhiều thông tin quan trọng, cùng những giải pháp, cách làm hiệu quả đáng để nhân rộng. Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn đã đi khảo sát tình hình thực tế tại xã Liên Sơn.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616106
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
321
1225
8572
1956058
321
87773
3616106

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-01 21:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction