Chính trị

Sáng ngày 18/5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

TK NQ 06 a

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Dự tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ sở và lãnh đạo các ngành, đoàn thể xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06-NQ/TW . Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 06 là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Từ mục tiêu tổng quát, nghị quyết đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình, kết quả thực hiện đô thị hóa tại các tỉnh, thành phố; nêu những điểm hạn chế, bất cập trong quá trình đô thị hóa dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và đề xuất, kiến nghị giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, các chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch năm theo từng địa bàn, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ có kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết…Để việc quản lý đô thị được thực hiện hiệu quả hơn, cần thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương; phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hy vọng Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

TH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị