DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Sáng 27/5, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ thứ 5 ( kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

A.KH 5 e

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đây là kỳ họp quan trọng nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để huyện sử dụng các nguồn lực đầu tư bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tạo nguồn lực nội sinh nhằm bứt phá, phát triển cơ sở hạ tầng nâng cấp đô thị loại IV một cách bền vững. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện trước mắt và lâu dài.

A.KH 5 d

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, Các đại biểu đã tập trung xem xét 22 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình. Trong đó có 09 tờ trình về điều chỉnh bổ sung các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngán sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư tại tiểu khu 7 ( nay là tiểu khu 6), tại khu đồi tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn; Khu đấu giá đất tại xóm Cầu Sơn, xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch; khu đấu giá đất ở và Chợ trung tâm xã Thanh Cao; điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Sân vận động huyện Lương Sơn đã được HĐND huyện thông qua tại các kỳ họp trước.

A.KH 5

Đ/c Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Có 11 tờ trình đề nghị phê duyện chủ trương đầu tư các dự án, gồm: Khu nhà ở Cầu Trại, thôn Cầu Sơn, xã Nhuận Trạch có diện tích 5,1 ha; Khu đấu giá và tái định cư Đồng Mẫu 2, thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch diện tích 5 ha; Dự án khu nhà ở bên bờ sông Bùi (giai đoạn 2) diện tích 9,97 ha; Dự án khu nhà ở bên bờ sông Bùi tại Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn và xóm Nước Vải, xã Tân Vinh diện tích 8,1 ha; Khu nhà ở Đồng Chúi, xã Tân Vinh diện tích 8,5 ha; Dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Cư Yên, tổng vốn đề xuất 20 tỷ; Dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Lâm Sơn, tổng vốn đầu tư 20 tỷ; Dự án cải tạo nâng cấp đường từ ngã ba xóm Cời, xã Tân Vinh đi xã Cao Sơn ( giai đoạn 1), tổng vốn đầu tư 56 tỷ; Dự án đường Cột Bài đi xóm Đồng Chanh, xã Cao Sơn, tổng vốn đầu tư 50 tỷ;  Dự án cải tạo nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Lương Sơn, tổng vốn đầu tư 30 tỷ; Đề án thực hiện Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về phân bổ vốn đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2022 thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn các xã: Lâm Sơn, Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn, gồm 12 công trình với tổng mức đầu tư 1.918 triệu đồng; Tờ trình, nghị quyết về phân bổ kinh phí thực hiện năm 2022 Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí đề nghị trên 1,2 tỷ đồng.

A.KH 5f

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các tờ trình, Nghị quyết

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các tờ trình của UBND huyện, 100% đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


ISO

ISO9001

dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction