DICHVUCONG

NOGTHONMOI

           Chiều 15/1, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG 1602

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Năm 2015, tình hình  khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối phức tạp, ở một số địa phương vẫn có đoàn công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp. Nội dung khiếu nại chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng…Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và các địa phương trong tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, bố trí lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, do đó tình hình khiếu nại tố cáo đông người được kiểm soát, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương được giữ vững. Trong năm 2015, Ban tiếp công dân các cấp đã tiếp 2.874 đoàn công dân với 4.328 lượt người, phản ánh, kiến nghị, tố cáo 1.348 vụ việc. Có 1.262 vụ việc đã được các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết, còn 86 vụ việc đang tiếp tục được xem xét giải quyết.

Các địa phương và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.841 lượt đơn thư các loại. Riêng Ban tiếp công dân tỉnh tiếp nhận 1.168 đơn thư các loại. Các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban Tiếp công dân đều được phân loại và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Về giải quyết khiếu nại tố cáo: Trong số 519 đơn khiếu nại có 98 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết, trong đó có 19 vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong tổng số 158 đơn tố cáo, có 17 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết, trong đó có 11 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong tổng số 1.164 đơn kiến nghị, phản ánh, có 915 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành, đã có văn bản trả lời 857 đơn, còn 58 đơn đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại hội nghị,  các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời phân tích những khó khăn,  hạn chế, vướng mắc trong xử lý các vụ việc  còn tồn đọng, kéo dài. Qua đó, đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới.

IMG 1600

 

 Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn phát biểu tại hội nghị

           Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã đồng tình với những đánh giá chung của tỉnh về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong năm qua, đồng chí cũng nêu lên những khó khăn trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ở cơ sở như thái độ, hành vi quá khích, không hợp tác của công dân với cán bộ tiếp dân. Các cấp chính quyền cơ sở chưa quan tâm đến công tác khiếu nại tố cáo; việc phối hợp chưa tốt, vẫn còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành… Chủ trương của huyện Lương Sơn trong thời gian tới sẽ tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư, phấn đấu 2016 huyện Lương Sơn không để khiếu nại đông người vượt cấp xẩy ra. Đồng thời tham mưu cho các cấp ủy ban hành Nghị quyết về giải quyết khiếu nại tố cáo…

       Năm 2016 , tỉnh Hòa Bình đã đề ra 9 nhiệm vụ trong tâm,  tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, hiệu quả…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616451
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
528
8917
1956058
666
87773
3616451

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction