DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng  28/1/2016, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, triển khai phương hướng công tác năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đạt – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên BCH Huyện ủy, ủy viên Ủy ban kiêm tra Huyện ủy  khóa XXV, đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

IMG 1708

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Năm 2015, cùng với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, cấp ủy các cấp trong huyện còn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt việc triển khai quán triệt các văn bản hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ của cấp ủy giao; Công tác giám sát từng bước đi vào nề nếp; Nội dung giám sát đã bám sát yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị. Trong năm, Ban thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 33 cuộc( 29 tổ chức đảng và 4 đảng viên) đạt 100% kế hoạch đề ra và vượt 106,3% so với năm 2014. Giám sát 7 cuộc ( 5 tổ chức đảng và 2 đảng viên); Đảng ủy cơ sở kiểm tra 26 cuộc ( 16 chi bộ và 7 đảng viên) , giám sát 28 cuộc ( 20 chi bộ và 8 đảng viên); Chi bộ kiểm tra, giám sát 16 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát gần 100 cuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, quy chế dân chủ cơ sở, chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên…Qua kiểm tra, giám sát đã tiến hành kỷ luật 21 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng viên đã được các tổ chức đảng thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, không có khiếu nại.

IMG 1709  IMG 1710 

Các đại biểu dự hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả  đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Một số tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; năng lực công tác của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên chưa cao...

Năm 2016, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chủ động nắm tình hình, kiểm tra kịp thời tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vị phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, công tác kém hiệu quả; tập trung giải quyết kịp thời và dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

IMG 1712

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao KNC “ Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các cá nhân

Nhân dịp này, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 2 đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616591
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
278
528
9057
1956058
806
87773
3616591

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:47
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction