DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 4-2, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Đức Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ  huyện; thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã, thị trấn.

 IMG 1777 IMG 1778 

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh gồm: Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 3/2/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo triển khai chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị;  Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/01/2016  của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG, ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Chủ tịch Ủy banBầu cử huyện khẳng định:Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVđại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào chủ nhật, ngày 22/5/2016 là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân. Ngay sau hội nghị, các cấp uỷ, các tổ chức đảng và đơn vị liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này trên cơ sở nắm vững các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phối hợp, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo tiến độ thời gian.  Tập trung lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn với kết quả nhân sự của Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ với công tác nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND  các cấp. Các xã, thị trấn thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủyvề lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đúng quy định và không bầu thiếu số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.Tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ công tác bầu cử để tham mưu, phục vụ tốt công tác bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phương tiện, vật chất phục vụ bầu cử. Tăng cường các biện pháp giữ gìn ANCT-TTAT xã hội ở địa phương và các điểm bỏ phiếu; Ủy ban MTTQ các cấp tập trung phối hợp, chỉ đạo và thực hiện tốt quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND, tạo điều kiện để những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử. Chú trọng mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; trên cơ sở tiêu chuẩn xác định cơ cấu thích hợp, đảm bảo cho tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử trị theo đúng quy định, đảm bảo để những người có tên trong danh sách ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, trình bày về chương trình hành động của mình nếu trúng cử. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân kiên quyết đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử  để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết Bính Thân; làm tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc; chuẩn bị tốt tết trồng cây năm 2016. Đảm bảo ANTT cho nhân dân đón tết vui xuân./.

 

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616538
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
225
528
9004
1956058
753
87773
3616538

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:15
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction