DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 11/3, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

IMG 2245

Đồng chí Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Trong năm 2015, Huyện ủy Lương Sơn đã bám sát những định hướng, chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các  Chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thường xuyên quan tâm theo dõi diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Năm 2015, Đảng bộ huyện đã hoàn thành 28/30 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, lĩnh vực nông, lâm nghiệp giảm xuống 20,7%, công nghiệp xây dựng chiếm 49,7%, thương mại, dịch vụ 29,6%. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 36.392 tấn, vượt 3,9% kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ 2014. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 114,3 tỷ đồng đạt 136,1% kế hoạch tỉnh giao, vượt 7,3% chỉ tiêu Nghị quyết năm và tăng 18,8% so với năm 2014;  2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt Nghị quyết. Cụ thể: Chỉ tiêu tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM chiếm 51,06%; phát triển đảng viên mới 160 đồng chí, vượt 6,6% kế hoạch.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi, Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được giữ vững và tăng cường.

 Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2015, có 24/47 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh” chiếm 51,06% ( trong đó có 5 tổ chức đảng đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”); 21 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,87%,  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 86,18%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 13,17%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,63%.

Năm 2016, Huyện ủy Lương Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết, thống nhất từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại, xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể  mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Với chỉ tiêu xây dựng 50% tổ chức đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. Phát triển đảng viên đạt 3% so với tổng số đảng viên. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra, Huyện ủy Lương Sơn đã đưa ra 9 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

IMG 2247

 Đồng chí Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, Huyện ủy Lương Sơn đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu; 1 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền ( 2011-2015) và 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011-2015)./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
228
528
9007
1956058
756
87773
3616541

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:17
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction