DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 30/3/2016, Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh do ông Đinh Văn Dực – Trưởng ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Lương Sơn về thực hiện công tác  dân tộc trên địa bàn. Bà Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo phòng Dân tộc huyện đã tiếp và làm việc với đoàn.

IMG 2308

 Đoàn kiểm tra công trình nhà văn hóa xã Hợp Châu

Huyện Lương Sơn hiện có 1 xã thuộc khu vực III; 3 xã khu vực II ; 16 xã khu vực I và 5 xã nằm trong khu vực CT-229, số hộ nghèo và cận nghèo còn tương đối cao chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, thực hiện tốt công tác dân tộc, huyện Lương Sơn đã triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng trong năm 2015, thông qua dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện đã triển khai 8 công trình xây dựng gồm 2 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 công trình nhà lớp học, 1 công trình đường giao thông, 3 tuyến kênh mương và công trình phụ trợ nhà văn hóa xã với tổng mức đầu tư  trên 3,6 tỷ đồng. Các công trình đều được triển khai đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian và chất lượng.  Tổ chức duy tu, sửa chữa 12 công trình với tổng kinh phí 295 triệu đồng. Thông qua dự án  hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã triển khai 6 mô hình trồng trọt, chăn nuôi ở các xã Hợp Châu, Tân Thành, Long Sơn, Cao Dương, Hợp Thanh và xóm Đồng bưởi xã Trường Sơn với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Thông qua chương trình này đã có  hàng trăm hộ dân được hưởng lợi và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiên, cơ hội để nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ, các địa phương trong huyện còn thực hiện tốt chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số như: chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân bằng cây giống, con giống, muối I ốt; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…

IMG 2319  IMG 2316 

Thăm mô hình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất ở thôn Đồng Kẹ, xã Hợp Châu

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã đề xuất với Ban dân tộc tỉnh thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để huyện Lương Sơn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình dự án, chính sách giảm nghèo bền vững nhất là đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn, khu vực CT-229 được đầu tư nhiều hơn, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế - xã hội cũng như phấn đấu hoàn thành chương trình mực tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo lộ trình đã được phê duyệt.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Dực – Trưởng ban dân tộc tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Lương Sơn.  Đồng chí đề nghị huyện Lương Sơn cần chỉ đạo các xã trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất khẩu lao động trái phép, kinh doanh đa cấp, tín dụng đen, trách để các hoạt động này len lỏi vào gây tổn hại đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, tiếp tục triển khai tốt chính sách dân tộc trên địa bàn;các chương trình hỗ trợ phải đúng đối tượng, xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt phải phù hợp với tình hình thực tế, đất đai, khí hậu và được người dân đồng thuận.

IMG 2327

Đoàn công tác gặp gỡ ông Nguyễn Văn Lợi – Người có uy tín ở thôn Đồng Kẹ, xã Hợp Châu

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn đã đến kiểm tra công trình nhà văn hóa xã Hợp Châu, mô hình hỗ trợ hộ dân trồng cây bưởi diễn, bưởi lòng đỏ và gặp gỡ người có uy tín ở thôn Đồng Kẹ, xã Hợp Châu./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622097
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
397
1824
3948
1972018
6312
87773
3622097

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction