DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 31/3, HĐND huyện Lương Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 14 tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Lương Sơn; tập thể Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, trường THPT trên địa bàn huyện.

IMG 2335  IMG 2332 
 Toàn cảnh kỳ họp  Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện Lương Sơn có 40 đại biểu. Hiện nay, số đại biểu HĐND huyện là 38, với trách nhiệm là đại biểu của nhân dân, các đại biểu  HĐND huyện luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, gương mẫu trước cử tri, thực hiện tốt vai trò giám sát. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức được 13 kỳ họp , trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề, 11 kỳ họp thường kỳ. HĐND huyện cũng đã ban hành 83 nghị quyết, nội dung các Nghị quyết đã cụ thể hóa kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ bản phù hợp với thực tế ở địa phương được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thường trực HĐND và các Ban HĐND  huyện thực hiện nhiều cuộc giám sát, khảo sát. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát, HĐND huyện đã có kết luận về những ưu điểm, nhược điểm, đặc biệt là đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị được giám sát nhằm khắc phục khuyết điểm, hạn chế...Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 20 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và phản ánh với các cấp, ngành trên 312 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị được giải quyết đạt 91,61%.

Mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan và tổ chức hữu quan được tăng cường góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện.

Hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn được duy trì, trong nhiệm kỳ HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 260 kỳ họp, ban hành 1.180 Nghị quyết.

Qua 5 năm hoạt động, HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ vẫn còn một số hạn chế như: Một số đại biểu chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử, số lượng, chất lượng các cuộc giám sát chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; công tác tiếp xúc cử tri, thông tin tuyên truyền trước và sau các kỳ họp chưa được đổi mới, một số Nghị quyết ban hành có chất lượng chưa cao…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, báo cáo  công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo hoạt động của Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

IMG 2348Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà HĐND huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016. Về định hướng trong nhiệm kỳ tới đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh năm 2016 là năm triển khai, thể chế hóa nhiều Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, năm thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, kiện toàn bộ máy quyền lực cao nhất, vì vậy, yêu cầu huyện Lương Sơn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp;  tập trung tuyên truyền và thực hiện tốt Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng để sớm đưa huyện Lương Sơn trở thành huyện NTM vào năm 2020 và trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

IMG 2353  IMG 2356 
 Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các Hội thẩm nhân dân xuất sắc  Đồng chí Nguyễn Đình Đua - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các TT, CN có nhiều thành tích trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

Kết thúc kỳ họp đã có 3 đồng chí được Tòa án nhân dân tỉnh  và 3 đồng chí được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016;  4 tập thể và 12 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có nhiều thành tích trong hoạt động HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6349
5551
18160
1972018
20524
87773
3636309

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction