DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Hòa Bình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương; cổ vũ quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.

Ngày 31/3/2016, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch số 01-KH/BTCCT về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Tỉnh Hòa Bình - 130 năm xây dựng và phát triển 1886-2016”.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục chính trị đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, quân và dân trên địa bàn tỉnh; là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình (22/6/1886 - 22/6/2016), 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1/10/1991-1/10/2016) và Lễ hội văn hóa Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ II năm 2016, do đó cần tổ chức Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

  1. Đối tượng tham gia:

 Là các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh. (Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự cuộc thi). 

 2. Hình thức thi: Thi viết.

 3. Yêu cầu về bài dự thi:

 - Người dự thi trả lời đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên giấy khổ A4, đóng bìa (không giới hạn số trang, hình ảnh minh họa).

 - Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocopy, sao chép giống nhau hoặc không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi. 

  - Bài dự thi cần ghi rõ họ tên, tuổi, dân tộc, quốc tịch, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có) của người dự thi. 

 4. Thời gian phát động và nhận bài thi:

 4.1 Thời gian phát động cuộc thi: Tháng  4/2016

 4.2 Thời gian nhận bài dự thi:

 - Bài dự thi của các tập thể, cá nhân trong tỉnh gửi trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) về Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các Huyện ủy, Thành uỷ và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ Hòa Bình. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp số lượng bài thi, để báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh và gửi toàn bộ bài thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày  15/9/2016.

 - Bài dự thi của các tập thể, cá nhân ngoài tỉnh gửi trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trước ngày 15/9/2016.

 5. Cơ cấu giải thưởng, gồm: 

 5.1. Giải tập thể:

          01 giải nhất:                                            7.000.000đ        

          02 giải nhì, mỗi giải:                               5.000.000đ

          03 giải ba, mỗi giải:                                 3.500.000đ

          10 giải khuyến khích                               2.000.000đ

 5.2. Giải cá nhân:       

        01 giải đặc biệt:                                         10.000.000đ

        02 giải nhất, mỗi giải:                                7.000.000đ

                   4 giải nhì, mỗi giải:                                    5.000.000đ

        6 giải ba, mỗi giải:                                      3.000.000đ

        20 giải khuyến khích, mỗi giải:                  1.000.000đ

 6. Câu hỏi dự thi:

 1. Bạn hiểu nền “Văn hóa Hòa Bình” như thế nào? Phân biệt sự khác nhau giữa khái niệm “Văn hóa Hòa Bình” với “Văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình”? Những giá trị tiêu biểu của “văn hóa Mo Mường” đối với người Mường ở tỉnh Hòa Bình là gì?

  2. Bạn hãy nêu những thay đổi về địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình từ năm 1886 đến nay (đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh)? Tên gọi tỉnh "Hòa Bình" có nguồn gốc xuất xứ như thế nào?.

 3. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có bao nhiêu Di tích lịch sử cách mạng, Di tích lịch sử văn hóa, Di tích lịch sử - danh thắng cấp quốc gia và cấp tỉnh? Hãy nêu sơ lược về các di tích lịch sử - danh thắng cấp quốc gia ?

 4. Hãy nêu những đóng góp, thành tích tiêu biểu của nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình trong khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ? Nêu khái quát một số trận đánh tiêu biểu của quân dân tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ này?

 5. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình mấy lần? Thời gian, địa điểm, nội dung chủ yếu của các lần Bác về thăm tỉnh)

 6. Tính đến năm 2016, tỉnh Hoà Bình đã có bao nhiêu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có bao nhiêu cá nhân và tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động được Nhà nước phong tặng (hoặc truy tặng)? Hãy giới thiệu về một tập thể hoặc cá nhân Anh hùng mà bạn tâm đắc nhất.

  7.  Từ năm 1945 đến nay, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội, các kỳ đại hội diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Nêu mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020?

 8.  Trong 130 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Hòa Bình, sự kiện tiêu biểu nào mà bạn tâm đắc nhất? Vì sao? Hãy nêu cảm nghĩ của bản thân về sự phát triển, đổi mới của quê hương Hòa Bình? (Phần cảm nghĩ của bản thân dài không quá 3.000 từ).

Nguồn:hoabinh.gov.vn

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616622
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
309
528
9088
1956058
837
87773
3616622

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 04:03
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction