DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 15/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử huyện  về công tác lãnh đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện.

IMG 2495Toàn cảnh buổi làm việc

Qua báo cáo cho thấy, việc triển khai và tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định, đúng thời gian và kế hoạch đề ra. Sau 2 hội nghị hiệp thương, đến nay, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 80 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, đạt số dư 100% so với số đại biểu được bầu. Và 1.048 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Về số đơn vị bầu cử,  toàn huyện có 8 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 153 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, thị trấn. Ngày 14/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 biểu quyết danh sách  giới thiệu 64 người ứng cử  đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, với cơ cấu: Nữ 37,5%; Dân tộc Mường 79,7%; dân tộc Kinh 18,8%; Đảng viên 79,7%; người ngoài Đảng 20,3%; tuổi trẻ 36%; Doanh nhân 1,6%. Đối với cấp xã, đến hết ngày 14/4 có 16 xã đã  tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, bốn xã còn lại thực hiện trong ngày 15/4. Các xã, thị trấn đã lập 165 khu vực bỏ phiếu. Tính đến ngày 12/4 toàn huyện đã niêm yết danh sách cư tri theo quy định với tổng số cư tri 71.529 người, việc viết thẻ cử tri đang được triển khai theo quy định. Công tác thông tin tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn  huyện tập trung chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Toàn- Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử tại huyện Lương Sơn, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đều được huyện triển khai kịp thời, đúng quy định, số người được giới thiệu ứng cử đại biều HĐND huyện đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định… Đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị huyện Lương Sơn trong thời gian tới tiến hành các bước chuẩn bị bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, thời gian; chọn người có trách nhiệm, năng lực, trình độ tham gia các tổ bầu cử; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu. Huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các xã, thị trấn tiến hành các bước của cuộc bầu cử; nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở và trước ngày bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; rà soát nắm bắt tình hình biến động cử tri để lập danh sách, in ấn, phát hành thẻ cử tri bảo đảm không để sai sót cử tri…

TH

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction