DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 17/6, Uỷ ban bầu cử ( UBBC) huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

IMG 3162

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo báo cáo của UBBC huyện: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện được triển khai đúng quy trình và tiến độ theo luật định; các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được ban hành đầy đủ, kịp thời; Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đảm bảo ổn định; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, cơ bản đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu theo quy định; việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng tiến độ. Các xã, thị trấn tổ chức chu đáo các hội nghị để ứng cử viên các cấp tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. Kết quả, trên địa bàn huyện có 73.529 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,99% so với tổng số cử tri trong danh sách. Tất cả các tổ bầu cử đều được khai mạc và kết thúc đúng thời gian quy định, đảm bảo thực hiện theo pháp luật, không khí trong ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri huyện Lương Sơn đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội; 5 đại biểu HĐND tỉnh; 40 đại biểu HĐND huyện và 518 đại biểu HĐND xã, thị trấn ( khuyết 10 đại biểu so với số lượng đại biểu được ấn định). Số lượng đại biểu được bầu, đúng cơ cấu, thành phần, không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm; không có đơn vị nào bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.

IMG 3122

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện. Đồng thời yêu cầu sau hội nghị này các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tới quần chúng nhân dân về kết quả bầu cử; tổ chức tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa phương mình; chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự, các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu các cơ quan của HĐND, UBND theo đúng quy định. Ngay sau khi được kiện toàn, thường trực HĐND, UBND các cấp khóa mới khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra.

IMG 3169

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Nhân dịp này, UBND huyện Lương Sơn đã khen thưởng, biểu dương 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618730
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
581
1836
581
1972018
2945
87773
3618730

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:52
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction