DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/7, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đồng chí là Ủy viên BCH Huyện ủy khóa XXV; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư, phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy xã, thị trấn; cán bộ trung, cao cấp qua các thời kỳ đã nghỉ hưu ở khu vực thị trấn Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã về dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của văn kiện.

IMG 3307

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu  đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời nhấn mạnh: Để khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy đảng hiện nay là khẩn trương tổ chức ngay việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Đặc biệt là, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới.

IMG 3313

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Báo cáo viên Trung ương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Hưng – Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng tuyên truyền Ban tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXV. Theo đó, Huyện ủy Lương Sơn đề ra 6 chương trình hành động với các nhiệm vụ chủ yếu là tận dụng, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức và huy động mọi nguồn lực để  tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng  các cấp đã đề ra.

Sau hội nghị này, các đại biểu phải viết bài thu hoạch và nộp về Ban thường vụ Huyện ủy ( qua Ban tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 15/7/2016./.

 

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
349
1824
3900
1972018
6264
87773
3622049

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 03:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction