DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 14/7, UBND huyện Lương Sơn tổ chức tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013- 2016” – Gọi tắt là Đề án 1-1133. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban điều hành Đề án chủ trì hội nghị.

IMG 3365

Toàn cảnh hội nghị

Sau hơn 3 năm triển khai Đề án 1-1133 trên địa bàn huyện cho thấy: Các cấp, các ngành đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; chủ động bám sát các văn bản, quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân  phù hợp với quy định của pháp luật. Trong thời gian từ năm 2013 đến hết tháng 6/2016, toàn huyện đã tiếp 665 lượt công dân, tiếp nhận và xử lí 702 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết đạt trên 80% số đơn thư của công dân. Hàng năm, Thanh tra huyện đã tham mưu xây dựng các văn bản, chương trình, kế hoạch tuyên truyền theo nội dung Đề án 1-1133 quy định. Các văn bản được tuyên truyền chủ yếu về Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật trên. Việc tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện truyền thông, mở hội nghị, phát tờ rơi, trợ giúp pháp lí, thông qua các hoạt động chuyên môn…Cụ thể, đã tuyên truyền hơn 3.300 giờ trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức 163 hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến 13.200 lượt người tham gia. Phòng Tư pháp, Chi nhánh trợ giúp pháp lí của tỉnh phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 63 đợt trợ giúp pháp lí lưu động cho 2.200 người. Hội nông dân tổ chức 181 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 14.600 lượt người. Huyện đã tổ chức 23 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho hơn 1.600 lượt cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, người có trách nhiệm tiếp công dân ở xã, thị trấn. In ấn, phát hành trên 1000 cuốn tài liệu về pháp luật khiếu nại, tố cáo, luật tiếp công dân cấp cho các cơ sở.

Qua việc triển khai thực hiện Đề án, đã  góp phần nâng cao trình độ kỹ năng tuyên truyền cũng như nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

IMG 3379

Đồng chí Nguyễn Đình Đua – Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các TT, CN có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án 1- 1133

Tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

IMG 3366

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh và UBND huyện đã nhấn mạnh: Huyện Lương Sơn là địa phương có nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, công tác giải phóng mặt bằng phải thực hiện nhiều sẽ phát sinh những vấn đề phức tạp, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Vì vậy trong thời gian tới, huyện cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của người dân phải được giải thích, giải quyết ngay từ cơ sở, tránh để tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài xảy ra, trở thành điểm nóng về an ninh chính trị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi đã đề nghị các ngành chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo  trên địa bàn, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến tận địa bàn khu dân cư…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
323
1973
13269
1930353
76831
54375
3604843

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:20
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction