Tổng hợp tin

1. Điều kiện tự nhiên xã hội

Xã Lâm Sơn có vị trí địa lý nằm ở phía tây bắc của huyện Lương Sơn. Phía Đông giáp Thị trấn Lương Sơn; phía Tây giáp xã Dân Hoà huyện Kỳ Sơn; Phía tây nam giáp xã Tân Vinh và xã Trường Sơn; Phía Bắc giáp xã Đông Xuân huyện Quốc Oai và xã Tiến Xuân huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Có tổng diện tích tự nhiên là 3.554,64ha;

Dân số 4380 nhân khẩu/ 1.100 hộ,( dân tộc mường chiếm 49%; dân tộc kinh chiếm 51% ) gồm 9 xóm được phân bố dọc theo 7 Km đường quốc lộ 6A. Có vị trí địa lý và giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, các công ty doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn. Hiện nay triên địa bàn xã có 10 công ty, doanh nhiệp đang sản xuất kinh doanh. Trong đó Công ty sân Gôn Phượng Hoàng, có 100% vốn nước ngoài đang kinh doanh rất hiệu quả giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động, đem đến nhiều cơ hội để phát triển kinh doanh dịch vụ.

2. Về kinh tế:

Cùng với các xã trong huyện, phát huy truyền thống lao động cần cù và sáng tạo, cán bộ và nhân dân xã Lâm Sơn chủ động thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội; Trong những năm gần đây xã Lâm Sơn đã có những bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010- 2014 ước đạt 14%/năm; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, năm 2010 thu ngân sách xã đạt 1.989 triệu đồng, năm 2014 thu ngân xã đạt 5.383 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ;  giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Hiện nay, xã có cơ cấu kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiểm tỷ lệ 29,2%; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ 38,5% và sản xuất nông lâm nghiệp chiểm tỷ lệ 32,3% ; các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của xã Lâm Sơn. Tính đến thời điểm 31/12/2014 xã Lâm Sơn xây dựng nông thôn mới đạt 14/19 tiêu chí, năm 2015 phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

3. Định hướng phát triển

3.1. Mục tiêu chung: Phát triển nền kinh tế vớitốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ  nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

3.2. Mục tiêu cụ thể :

- Về kinh tế:  Phấn đấu giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã bình quân đạt 14- 15%/ năm. Tỷ trọng công nghiệp TTCN, xây dựng chiếm khoảng 45%; thương mại dịch vụ chiếm khoảng 30% và nông lâm nghiệp, thủy sản còn khoảng 25%. Thu nhập bình quân trên đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 30 triệu đồng.

- Văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, duy trì và phát triển các phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2020 xuông còn 5 %; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng dạy và học, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; Đẩy mạnh công tác tư vấn, giải quyết việc làm, khuyến khích tạo động lực cho các hộ gia đình vươn lên làm giàu, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo; phấn đấu xã Lâm Sơn không còn hộ nghèo vào năm 2020

 - Cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ thống chính tri vững mạnh:Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, đưa công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước . Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền xã, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kết  hợp chặt  chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Gắn xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất từ xã đến xóm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫn đảm bảo là “Công bộc” của nhân dân.

- Bảo vệ môi trường:  Phát triển kinh tế đi cùng với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; ổn định tỷ lệ che phủ rừng ở mức 55%.

- Quốc phòng - an ninh: Tăng cường công tác giáo dục, quốc phòng đi đôi với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của xã ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn xã. Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Danh sách lãnh đạo xã:

Đinh Thái Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, SĐT: 01687170574

Bạch Ngọc Thức - Phó bí thư TT Đảng ủy, SĐT: 01688266086

Bùi Anh Quý - Phó chủ tịch HĐND, SĐT: 0983093183

Hoàng Ngọc Kiều - Chủ tịch UBND, SĐT: 0936780549

Nguyễn Thị Nghị - Phó chủ tịch UBND, SĐT: 01693316279

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Administrator