Xã Hợp Châu là xã vùng sâu, vùng xa và nằm ở phía Nam của huyện Lương Sơn, có nền kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nằm trong chương trình 135, CT 229 của Chính Phủ. Phía bắc giáp xã Tân Thành, phía Đông giáp xã Cao Dương, phía Nam giáp xã Long Sơn, phía Tây giáp xã Kim Sơn và Lập Chiệng của huyện Kim Bôi. Xã có diện tích tự nhiên là 1.613,41 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp = 250 ha, sản xuất lâm nghiệp = 1. 021 ha còn lại là đất khác.

Tổng số hộ trong xã: 963 hộ với 4.382 nhân khẩu,  nam  = 2. 147 nữ  2.235 gồm 3 dân tộc anh em cùng chung sống là dân tộc Mường, Kinh và dân tộc Dao, dân tộc Mường chiếm 90% dân số, dân tộc Kinh 5% và dân tộc Dao là 5%. Toàn xã có 9 thôn (trong đó có 1 thôn người Dao), Số nhà văn hóa thôn = 09 nhà. Đời sống nhân dân chủ yếu sản xuất Nông, Lâm nghiệp, ngành nghề phụ ít, vì vậy đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, năm 2014 xã có 171 hộ nghèo = 17,6% tổng số hộ. Đảng bộ có 13 chi bộ với 198 Đảng viên  (gồm 9 chi bộ nông thôn, 3chi bộ nhà trường và 01 chi bô cơ quan)

X· có 3 nhà trường: Trường THCS, Trường tiểu học, trường Mầm non  với  tổng số 838 học sinh và 1 trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả.100% các cháu trong độ tuổi (5 tuổi ) được đến trường, không có học sinh bỏ học.

Xã có 01 trạm y tế, gồm 06 cán bộ y, bác sĩ.

Định hướng phát triển KTXH:

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KTXH năm 2015 đề ra, tạo mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, sản xuất theo hướng hàng húa có chất lượng cao, tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành của chính quyền từ xã đến thôn bản, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

I. Các chỉ tiêu về kinh tế

1. Tổng giá trị thu nhập =  59 tỷ

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế = 13%

3. Thu nhập bình quân đầu người: 13,4 triệu đồng/người/năm

4. Thu ngân sách: 5.194.300.000 đồng

5. Chi ngân sách: 5.194.300.000 đồng

6. Tổng diện tích gieo trồng: 712,8 ha

7. Tổng sản lượng lương thực 2.300 tấn

8. Rừng trồng mới 15 ha

II. Các chỉ tiêu văn hoá- Xã hội:

9. Giải quyết việc làm cho người lao động: 100 người.

10. Tỷ lệ lao động qua  đào tạo: 27 %

11.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3 %

12. Tỷ lệ tăng số hộ dùng điện lưới quốc gia 100%.

13.  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,4%

14.  Tỷ lệ người dân được cấp thẻ BHYT: 96%

15.  Tỷ lệ trẻ mầm non 5 tuổi được đến trường 100%

16.  Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

17.   Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng về cân nặng 17%

18.  Giảm tỷ xuất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống 9%0

19.  Giảm tỷ xuất tử vong trẻ dưới 5 tuổi  xuống 12 %0

20.  Làng, cơ quan trường học đạt chuẩn văn hóa

- Giữ vững 5 làng văn hóa, xây dựng 2 KDC tiên tiến.

- Cơ quan văn hóa: 1 cơ quan.

- Trường học văn hóa: 3 trường học.

21  Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 68%

III . Các chỉ tiểu về môi trường

22. Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh = 68%

23. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh: 37%

24. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức: 46%.

IV. Chỉ tiêu xây dựng chính quyền

25.  Xã đạt chính quyền vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Phú Cường

1960

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

0986375495

2

Nguyễn Văn Luân

1963

Phó bí thư TT Đảng ủy 

0989340096

3

Nguyễn Văn Bình

1960

Phó Bí thư đảng ủy,Chủ tịch UBND

0986539965

4

Nguyễn Như Đàn

1960

Phó Chủ tịch UBND xã

0988183626

5

Nguyễn Văn Khiên

1969

Phó chủ tịch HĐND xã

01653851855

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction