Dự án gọi vốn đầu tư
Danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009-2010, định hướng đến năm 2015

 

TT
Dự án
Địa điểm
Diện tích, số dự án/khu
Vốn đầu tư dự kiến (triệu USD/dự án)
I Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp  
Diện tích/dự án (ha)
 
1 Khu công nghiệp Thanh Hà Thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi
300
50
2 Khu công nghiệp Mông Hoá xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn
200
35
3 Khu công nghiệp Nam Lương Sơn xã Trung Sơn và xã Thành Lập, huyện Lương Sơn
200
35
4 Khu công nghiệp Nhuận Trạch xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
200
35
5 Khu công nghiệp Lạc Thịnh xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ
200
35
II Các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp tỉnh  
Số dự án/khu
 
1 Sản xuất hàng tiêu dùng các KCN trong tỉnh
không hạn chế
20
2 Sản xuất đồ gỗ, đồ chơi các KCN trong tỉnh
không hạn chế
20
3 Chế biến nông, lâm sản, thức ăn gia súc KCN: Lương Sơn, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
không hạn chế
10
4 Điện, điện tử, tin học KCN: Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Yên Quang, Mông Hoá
không hạn chế
10 - 30
5 Sản xuất vật liệu xây dựng KCN: Lương Sơn, Mông Hoá, Nam Lương Sơn
2
20 - 50
6 Sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy KCN: Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Yên Quang, Thanh Hà, Nhuận Trạch
1-2
50 - 100
7 Sản xuất, lắp ráp điều hoà KCN: Lương Sơn, Bờ trái sông Đà, Yên Quang, Thanh Hà, Nhuận Trạch
1-2
20 - 50
8 Sản xuất hàng dệt, da, may công nghiệp KCN: Lương Sơn, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2
10 - 20
9 Sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm KCN: Lương Sơn, Thanh Hà, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2
10 - 20
10 Sản xuất rượu, bia và đồ uống không cồn KCN: Thanh Hà, Lạc Thịnh
1-2
10 - 20
11 Sản xuất vàng mã, hàng mã, bao bì bằng giấy KCN: Lương Sơn Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
2-3
5 - 10
12 Tuyển và phân loại các loại quặng KCN: Lương Sơn, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2
5 - 10
13 Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc, thiết bị) KCN: Lương Sơn, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hoá, Nhuận Trạch, Lạc Thịnh
1-2

Tin mới

Viết bởi Administrator