DICHVUCONG

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

 
 

Văn phòng HĐND&UBND 

 

1

Nguyễn Vũ Chi

25/08/1968

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Nguyễn Đình Đua

10/07/1959

Phó CT UBND huyện

 

3

Quách Thị Kiều

09/04/1971

Phó CT UBND huyện

 

4

Nguyễn Văn Danh

24/08/1976

Phó CT UBND huyện

 

5

Bùi Hữu Điền

19/10/1975

Phó CT HĐND huyện

 

6

Nguyễn Văn Thư

05/10/1963

Phó CT HĐND huyện

 

7

Nguyễn Quang Nam

19/4/1978

Phó trưởng ban KTXH

 

8

Nguyễn Thị Minh

6/12/1971

Phó Trưởng Ban
 Dân Tộc

 

9

Nguyễn Tiến Hà

14/5/1976

Phó Trưởng Ban
Pháp chế

 

10

Lê Minh Long

14/05/1976

Chánh VP HĐND và
 UBND huyện

 

11

Vũ Thị Vân

17/3/1975

Phó CVP HĐND và UBND huyện

 

12

Nguyễn Anh Tuấn

17/9/1976

Phó CVP HĐND và UBND huyện

 

13

Nguyễn Công Thành

03/05/1975

Phó CVP HĐND và UBND huyện

 

14

Hoàng Thị Thanh Huyền

19/11/1978

Nhân viên

 

15

Bùi Thị Đào

20/11/1983

Nhân viên

 

16

Bùi Duy Thanh

10/03/1981

Nhân viên

 

20

Lê Thanh nghị

13/03/1989

Nhân viên

 

21

Bạch Quang Dũng

26/09/1993

Nhân viên

 

22

Nguyễn Quý Dương

 

Nhân viên

 

  Phòng Nội Vụ 

 

1

Đinh Công Long

20/02/1959

Trưởng Phòng

 

2

Quách Xuân Toản

07/12/1969

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Quốc Tiến

13/05/1983

Phó Trưởng phòng

 

4

Lê Cảnh Hiếu

21/04/1972

Phó Trưởng phòng

 

5

Lê Thị Huệ

15/08/1964

Nhân Viên

 

6

Đinh Văn Đức

19/10/1975

Nhân Viên

 

7

Hoàng Thị Tuệ Minh

04/11/1982

Nhân Viên

 

8

Bạch Thị Diễm Hằng

26/04/1988

Nhân Viên

 

9

Hoàng Văn Vịnh

20/08/1984

Nhân Viên

 

   Phòng LĐTB&XH 

 

1

Nguyễn Phương Đông

18/10/1974

Trưởng Phòng

 

2

Đỗ Kim Cúc

12/20/1976

Phó Trưởng Phòng

 

3

Phạm Thị Hà

02/06/1983

Phó Trưởng Phòng

 

4

Nguyễn Văn Quảng

01/11/1973

Nhân viên

 

5

Nguyễn Thị Huế

07/03/1985

1

 

6

Bùi Thị Ngọc

 

1

 

Thanh tra  

 

1

Nguyễn Văn Thìn

29/07/1964

Chánh Thanh Tra

 

2

Nguyễn Thị Hợp

10/06/1976

Phó Chánh Thanh Tra

 

3

Hoàng Văn Hon

19/05/1977

Nhân Viên

 

4

Lê Thị Tuyên

16/11/1977

Nhân viên

 

Phòng Y Tế 

 

1

Nguyễn Văn Thực

26/02/1959

Trưởng Phòng

 

2

Hà Thị Yến

10/10/1973

Phó Trưởng phòng

 

3

Đinh Thị Hường

4/3/1973

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Lan Vân

4/17/1973

Nhân viên

 

Phòng Tư Pháp 

 

1

Nguyễn Văn Năm

15/07/1973

Trưởng Phòng

 

2

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

22/08/1981

Nhân viên

 

3

Dương Văn Sáu

10/05/1973

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Hương

30/01/1983

Nhân viên

 

Phòng Dân Tộc 

 

1

Đinh Mạnh Đông

23/06/1971

Trưởng Phòng

 

2

 Bùi Thị Ninh

 

Phó Trưởng phòng

 

3

 Bùi Thị Hồng Hạnh

30/09/1992

Nhân viên

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

1

Nguyễn Tiến Việt

26/02/1969

Trưởng Phòng

 

2

Bùi Thị Phượng

03/09/1964

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Hồng Anh

09/06/1978

Phó Trưởng phòng

 

4

Trần Kim Ánh

04/05/1965

Nhân viên

 

5

Hoàng Thị Thu Hoài

07/09/1989

Nhân viên

 

6

Kiều Đình Thinh

28/05/1970

Nhân viên

 

7

Nguyễn Đình Học

13/03/1984

Nhân viên

 

Phòng Tài nguyên - MT 

 

1

 Nguyễn Xuân Thắng

05/10/1973

Trưởng Phòng

 

2

 Nguyễn Khắc Yến

01/01/1972

Phó Trưởng phòng

 

3

 Hoàng Văn Thống

04/11/1978

Phó Trưởng phòng

 

4

Hoàng Anh Lương

18/01/1990

Nhân viên

 

5

Bùi Huy Huỳnh

07/11/1989

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Thu Lan

17/11/1981

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Hiền

08/10/1987

Nhân viên

 

Phòng NN&PTNT 

 

1

Nguyễn Anh Đức

30/07/1976

Trưởng Phòng

 

2

Nguyễn Quang Hảo

16/11/1975

Phó Trưởng phòng

 

3

Tạ Đình Thanh

15/05/1977

Phó Trưởng Phòng

 

4

Nguyễn Đắc Tuấn

19/07/1981

Nhân Viên

 

5

Hoàng Văn Nguyên

29/06/1985

Nhân Viên

 

6

Nguyễn Thị Phượng

02/03/1965

Nhân Viên

 

7

Tạ Thị Vân Anh

16/09/1989

Nhân Viên

 

Phòng Kinh tế & Hạ tầng 

 

1

Nguyễn Đắc Thắng

26/03/1971

Trưởng Phòng

 

2

Đinh Duy Hưng

24/05/1976

Phó Trưởng Phòng

 

3

Nguyễn Xuân Phóng

11/12/1975

Nhân viên

 

4

Đỗ Văn Định

25/09/1985

Phó Trưởng phòng

 

5

Nguyễn Tiến Dũng

18/03/1984

Phó Trưởng phòng

 

6

Nguyễn Hữu Tới

01/12/1989

Nhân Viên

 

7

Hoàng Quý Chung

18/03/1979

Nhân Viên

 

8

Vũ Hoàng Minh

4/6/1976

Nhân Viên

 

9

Trần Thị Thu Hà

27/06/1989

Nhân Viên

 

Phòng GD&ĐT 

 

1

Nguyễn Thanh Bình

05/01/1971

Trưởng Phòng

 

2

Hoàng Thị Tuyết

09/10/1965

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Hồng Hải

16/01/1971

Phó Trưởng phòng

 

4

Hoàng  Giang Nam

6/26/1972

Phó Trưởng phòng

 

5

Nguyễn Thị Minh

 

Nhân viên

 

6

Bùi Hải Yến

01/03/1961

Nhân viên

 

7

Hoàng Thị Loan

18/05/1966

Nhân viên

 

8

Đỗ Quang Tuynh

27/11/1958

Nhân viên

 

9

Lê Thanh Bình

21/10/1968

Nhân viên

 

10

Phùng Thị Minh Huệ

28/04/1980

Nhân viên

 

11

Nguyễn Minh Huệ

 

Nhân viên

 

Phòng VH&TT 

 

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

22/12/1977

Trưởng Phòng

 

2

Bùi Thị Mai

12/10/1988

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thuỳ Linh

09/10/1982

Nhân viên

 

4

Vũ Xuân Long

14/09/1979

Phó Trưởng phòng

 

5

Bùi Phương Thảo

31/07/1986

Nhân viên

 

       2. Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin 

 
 

Sự nghiệp VH-TTTT

   

1

Nguyễn Xuân Cẩm

20/01/1963

Nhân viên

 

2

Nguyễn Tiến Đông

02/01/1978

Phó Trưởng phòng

 

3

Đặng Thị Nga

18/11/1975

Nhân viên

 

4

Bạch Ngọc Thanh

27/01/1981

Nhân viên

 

5

Vũ Thị Thắm

17/10/1979

Nhân viên

 

6

Trương Thị Khoan

05/09/1985

Nhân viên

 

7

Hoàng Thế Hiển

25/08/1986

Nhân viên

 

8

Nguyễn Văn Trung

11/06/1990

Nhân viên

 

Sự nghiệp TT - T Hình

 

1

Hoàng Việt Hải

18/10/1972

trưởng đài

 

2

Nguyễn Đình Sáng

05/07/1976

Phó trưởng Đài

 

3

Đinh Mạnh Hùng

27/09/1978

Nhân viên

 

4

Trần Thị Trang

01/10/1982

Nhân Viên

 

5

Nguyễn Thị Thanh Bình

04/06/1973

Nhân Viên

 

6

Nguyễn Thị Định

07/04/1981

Nhân Viên

 

7

Trần Thị Hồng

13/09/1985

Nhân Viên

 

8

Vũ Thị Bách Chiến

14/09/1982

Nhân Viên

 

9

Đặng Văn Cường

23/08/1969

Phó trưởng đài

 

10

Trần Văn Tuyên

18/07/1966

Nhân Viên

 

11

Nguyễn Văn Chiến

06/04/1984

Nhân Viên

 

12

Nguyễn Thị Hoàn

01/01/1972

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Ngân

09/02/1976

Nhân viên

 

14

Hoàng Thị Hồng Ngọc

07/11/1991

Nhân viên

 

3. Sự nghiệp khác

 

   Hội chữ thập đỏ

3

   

1

Vũ Thị Thêm

21/11/1967

Chủ tịch hội CTĐ

 

2

Nguyễn Thành Luân

01/02/1967

Nhân viên

 

3

Tạ Văn Toàn

17/01/1964

Nhân viên

 

Trạm KN-KL 

 

1

Hoàng Văn Niên

11/04/1961

Trưởng Phòng

 

2

Đinh Công Trà

1/10/1982

Phó Trưởng phòng

 

3

Dương Thi Thu Hoài

03/11/1979

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Nương

10/09/1982

Nhân viên

 

5

Vũ Hoàng Tuyền

12/12/1979

Nhân viên

 

6

Đào Thị  Tú

19/03/1983

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Minh Giang

25/01/1981

Nhân viên

 

  Trung tâm GDNN - GD thường xuyên

 

1

Nguyễn Quý Linh

01/08/1974

Giám đốc

 

2

Nguyễn Tiến Điện

07/02/1961

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Văn Phương

27/07/1981

Nhân viên

 

4

Lâm Anh Tuấn

13/11/1983

Nhân viên

 

5

Hoàng Kim Ngọc

21/09/1971

Nhân viên

 

6

Đinh Thái Bình

19/09/1974

Phó Trưởng phòng

 

7

Hoàng Đại Huynh

12/02/1960

Nhân viên

 

8

Đỗ Mạnh Hùng

07/03/1963

Nhân viên

 

9

Đàm Thu Hương

25/09/1964

Nhân viên

 

10

Dương Thị Lý

21/12/1972

Nhân viên

 

11

Nguyễn Xuân Trung

05/04/1959

Nhân viên

 

12

Nguyễn Thị Minh Trà

19/09/1976

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Tuyên

14/08/1978

Nhân viên

 

14

Phan Thị Vân Huế

06/05/1980

Nhân viên

 

15

Nguyễn Chí Đương

10/04/1975

Nhân viên

 

16

Đinh Thị Thu

10/11/1983

Nhân viên

 

17

Đoàn Thanh Thuỷ

07/04/1985

Nhân viên

 

18

Bùi Thị Thuỷ

20/10/1985

Nhân viên

 

19

Lê Thuỳ Ngân

23/04/1964

Nhân viên

 

20

Bùi Thị Hoài

21/07/1989

Nhân viên

 

 Trung tâm phát triển quỹ đất  

 

1

 Hoàng Văn Huấn

11/12/1976

Giám đốc

 

2

Nguyễn Chu Lăng

01/09/1969

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Thanh Lâm

14/04/1977

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Diệu Linh

10/07/1981

Nhân viên

 

5

Đinh Đức Thạch

15/02/1975

Nhân viên

 

6

Đinh Thị Bích Thuỷ

25/08/1983

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Tuyết Minh

18/06/1987

Nhân viên

 

8

Bùi Minh Hiệu

15/05/1987

Nhân viên

 

9

Đinh Nho Liêm

21/06/1992

Nhân viên

 

Ban quản lý xây dựng cơ bản

 

1

Hoàng Quốc Tần

10/07/1965

Giám đốc

 

2

Nguyễn Tiến Hải

06/08/1978

Phó Trưởng phòng

 

3

Hoàng Văn Biển

19/09/1963

Nhân viên

 

4

Hoàng Viết Trọng

01/08/1966

Nhân viên

 

5

Vũ Ngọc Lâm

19/08/1967

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Hạnh

15/07/1985

Phó Trưởng phòng

 

7

Bạch Thị Hoàn

01/06/1986

Nhân viên

 

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2308251
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2065
4590
11247
635500
96946
140517
2308251

Your IP: 18.207.108.182
2021-01-26 12:03
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction