Tổng hợp tin

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

 
 

Văn phòng HĐND&UBND 

 

1

Nguyễn Vũ Chi

25/08/1968

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Nguyễn Đình Đua

10/07/1959

Phó CT UBND huyện

 

3

Quách Thị Kiều

09/04/1971

Phó CT UBND huyện

 

4

Nguyễn Văn Danh

24/08/1976

Phó CT UBND huyện

 

5

Bùi Hữu Điền

19/10/1975

Phó CT HĐND huyện

 

6

Nguyễn Văn Thư

05/10/1963

Phó CT HĐND huyện

 

7

Nguyễn Quang Nam

19/4/1978

Phó trưởng ban KTXH

 

8

Nguyễn Thị Minh

6/12/1971

Phó Trưởng Ban
 Dân Tộc

 

9

Nguyễn Tiến Hà

14/5/1976

Phó Trưởng Ban
Pháp chế

 

10

Lê Minh Long

14/05/1976

Chánh VP HĐND và
 UBND huyện

 

11

Vũ Thị Vân

17/3/1975

Phó CVP HĐND và UBND huyện

 

12

Nguyễn Anh Tuấn

17/9/1976

Phó CVP HĐND và UBND huyện

 

13

Nguyễn Công Thành

03/05/1975

Phó CVP HĐND và UBND huyện

 

14

Hoàng Thị Thanh Huyền

19/11/1978

Nhân viên

 

15

Bùi Thị Đào

20/11/1983

Nhân viên

 

16

Bùi Duy Thanh

10/03/1981

Nhân viên

 

20

Lê Thanh nghị

13/03/1989

Nhân viên

 

21

Bạch Quang Dũng

26/09/1993

Nhân viên

 

22

Nguyễn Quý Dương

 

Nhân viên

 

  Phòng Nội Vụ 

 

1

Đinh Công Long

20/02/1959

Trưởng Phòng

 

2

Quách Xuân Toản

07/12/1969

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Quốc Tiến

13/05/1983

Phó Trưởng phòng

 

4

Lê Cảnh Hiếu

21/04/1972

Phó Trưởng phòng

 

5

Lê Thị Huệ

15/08/1964

Nhân Viên

 

6

Đinh Văn Đức

19/10/1975

Nhân Viên

 

7

Hoàng Thị Tuệ Minh

04/11/1982

Nhân Viên

 

8

Bạch Thị Diễm Hằng

26/04/1988

Nhân Viên

 

9

Hoàng Văn Vịnh

20/08/1984

Nhân Viên

 

   Phòng LĐTB&XH 

 

1

Nguyễn Phương Đông

18/10/1974

Trưởng Phòng

 

2

Đỗ Kim Cúc

12/20/1976

Phó Trưởng Phòng

 

3

Phạm Thị Hà

02/06/1983

Phó Trưởng Phòng

 

4

Nguyễn Văn Quảng

01/11/1973

Nhân viên

 

5

Nguyễn Thị Huế

07/03/1985

1

 

6

Bùi Thị Ngọc

 

1

 

Thanh tra  

 

1

Nguyễn Văn Thìn

29/07/1964

Chánh Thanh Tra

 

2

Nguyễn Thị Hợp

10/06/1976

Phó Chánh Thanh Tra

 

3

Hoàng Văn Hon

19/05/1977

Nhân Viên

 

4

Lê Thị Tuyên

16/11/1977

Nhân viên

 

Phòng Y Tế 

 

1

Nguyễn Văn Thực

26/02/1959

Trưởng Phòng

 

2

Hà Thị Yến

10/10/1973

Phó Trưởng phòng

 

3

Đinh Thị Hường

4/3/1973

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Lan Vân

4/17/1973

Nhân viên

 

Phòng Tư Pháp 

 

1

Nguyễn Văn Năm

15/07/1973

Trưởng Phòng

 

2

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

22/08/1981

Nhân viên

 

3

Dương Văn Sáu

10/05/1973

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Hương

30/01/1983

Nhân viên

 

Phòng Dân Tộc 

 

1

Đinh Mạnh Đông

23/06/1971

Trưởng Phòng

 

2

 Bùi Thị Ninh

 

Phó Trưởng phòng

 

3

 Bùi Thị Hồng Hạnh

30/09/1992

Nhân viên

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

1

Nguyễn Tiến Việt

26/02/1969

Trưởng Phòng

 

2

Bùi Thị Phượng

03/09/1964

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Hồng Anh

09/06/1978

Phó Trưởng phòng

 

4

Trần Kim Ánh

04/05/1965

Nhân viên

 

5

Hoàng Thị Thu Hoài

07/09/1989

Nhân viên

 

6

Kiều Đình Thinh

28/05/1970

Nhân viên

 

7

Nguyễn Đình Học

13/03/1984

Nhân viên

 

Phòng Tài nguyên - MT 

 

1

 Nguyễn Xuân Thắng

05/10/1973

Trưởng Phòng

 

2

 Nguyễn Khắc Yến

01/01/1972

Phó Trưởng phòng

 

3

 Hoàng Văn Thống

04/11/1978

Phó Trưởng phòng

 

4

Hoàng Anh Lương

18/01/1990

Nhân viên

 

5

Bùi Huy Huỳnh

07/11/1989

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Thu Lan

17/11/1981

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Hiền

08/10/1987

Nhân viên

 

Phòng NN&PTNT 

 

1

Nguyễn Anh Đức

30/07/1976

Trưởng Phòng

 

2

Nguyễn Quang Hảo

16/11/1975

Phó Trưởng phòng

 

3

Tạ Đình Thanh

15/05/1977

Phó Trưởng Phòng

 

4

Nguyễn Đắc Tuấn

19/07/1981

Nhân Viên

 

5

Hoàng Văn Nguyên

29/06/1985

Nhân Viên

 

6

Nguyễn Thị Phượng

02/03/1965

Nhân Viên

 

7

Tạ Thị Vân Anh

16/09/1989

Nhân Viên

 

Phòng Kinh tế & Hạ tầng 

 

1

Nguyễn Đắc Thắng

26/03/1971

Trưởng Phòng

 

2

Đinh Duy Hưng

24/05/1976

Phó Trưởng Phòng

 

3

Nguyễn Xuân Phóng

11/12/1975

Nhân viên

 

4

Đỗ Văn Định

25/09/1985

Phó Trưởng phòng

 

5

Nguyễn Tiến Dũng

18/03/1984

Phó Trưởng phòng

 

6

Nguyễn Hữu Tới

01/12/1989

Nhân Viên

 

7

Hoàng Quý Chung

18/03/1979

Nhân Viên

 

8

Vũ Hoàng Minh

4/6/1976

Nhân Viên

 

9

Trần Thị Thu Hà

27/06/1989

Nhân Viên

 

Phòng GD&ĐT 

 

1

Nguyễn Thanh Bình

05/01/1971

Trưởng Phòng

 

2

Hoàng Thị Tuyết

09/10/1965

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Hồng Hải

16/01/1971

Phó Trưởng phòng

 

4

Hoàng  Giang Nam

6/26/1972

Phó Trưởng phòng

 

5

Nguyễn Thị Minh

 

Nhân viên

 

6

Bùi Hải Yến

01/03/1961

Nhân viên

 

7

Hoàng Thị Loan

18/05/1966

Nhân viên

 

8

Đỗ Quang Tuynh

27/11/1958

Nhân viên

 

9

Lê Thanh Bình

21/10/1968

Nhân viên

 

10

Phùng Thị Minh Huệ

28/04/1980

Nhân viên

 

11

Nguyễn Minh Huệ

 

Nhân viên

 

Phòng VH&TT 

 

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

22/12/1977

Trưởng Phòng

 

2

Bùi Thị Mai

12/10/1988

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thuỳ Linh

09/10/1982

Nhân viên

 

4

Vũ Xuân Long

14/09/1979

Phó Trưởng phòng

 

5

Bùi Phương Thảo

31/07/1986

Nhân viên

 

       2. Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin 

 
 

Sự nghiệp VH-TTTT

   

1

Nguyễn Xuân Cẩm

20/01/1963

Nhân viên

 

2

Nguyễn Tiến Đông

02/01/1978

Phó Trưởng phòng

 

3

Đặng Thị Nga

18/11/1975

Nhân viên

 

4

Bạch Ngọc Thanh

27/01/1981

Nhân viên

 

5

Vũ Thị Thắm

17/10/1979

Nhân viên

 

6

Trương Thị Khoan

05/09/1985

Nhân viên

 

7

Hoàng Thế Hiển

25/08/1986

Nhân viên

 

8

Nguyễn Văn Trung

11/06/1990

Nhân viên

 

Sự nghiệp TT - T Hình

 

1

Hoàng Việt Hải

18/10/1972

trưởng đài

 

2

Nguyễn Đình Sáng

05/07/1976

Phó trưởng Đài

 

3

Đinh Mạnh Hùng

27/09/1978

Nhân viên

 

4

Trần Thị Trang

01/10/1982

Nhân Viên

 

5

Nguyễn Thị Thanh Bình

04/06/1973

Nhân Viên

 

6

Nguyễn Thị Định

07/04/1981

Nhân Viên

 

7

Trần Thị Hồng

13/09/1985

Nhân Viên

 

8

Vũ Thị Bách Chiến

14/09/1982

Nhân Viên

 

9

Đặng Văn Cường

23/08/1969

Phó trưởng đài

 

10

Trần Văn Tuyên

18/07/1966

Nhân Viên

 

11

Nguyễn Văn Chiến

06/04/1984

Nhân Viên

 

12

Nguyễn Thị Hoàn

01/01/1972

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Ngân

09/02/1976

Nhân viên

 

14

Hoàng Thị Hồng Ngọc

07/11/1991

Nhân viên

 

3. Sự nghiệp khác

 

   Hội chữ thập đỏ

3

   

1

Vũ Thị Thêm

21/11/1967

Chủ tịch hội CTĐ

 

2

Nguyễn Thành Luân

01/02/1967

Nhân viên

 

3

Tạ Văn Toàn

17/01/1964

Nhân viên

 

Trạm KN-KL 

 

1

Hoàng Văn Niên

11/04/1961

Trưởng Phòng

 

2

Đinh Công Trà

1/10/1982

Phó Trưởng phòng

 

3

Dương Thi Thu Hoài

03/11/1979

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Nương

10/09/1982

Nhân viên

 

5

Vũ Hoàng Tuyền

12/12/1979

Nhân viên

 

6

Đào Thị  Tú

19/03/1983

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Minh Giang

25/01/1981

Nhân viên

 

  Trung tâm GDNN - GD thường xuyên

 

1

Nguyễn Quý Linh

01/08/1974

Giám đốc

 

2

Nguyễn Tiến Điện

07/02/1961

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Văn Phương

27/07/1981

Nhân viên

 

4

Lâm Anh Tuấn

13/11/1983

Nhân viên

 

5

Hoàng Kim Ngọc

21/09/1971

Nhân viên

 

6

Đinh Thái Bình

19/09/1974

Phó Trưởng phòng

 

7

Hoàng Đại Huynh

12/02/1960

Nhân viên

 

8

Đỗ Mạnh Hùng

07/03/1963

Nhân viên

 

9

Đàm Thu Hương

25/09/1964

Nhân viên

 

10

Dương Thị Lý

21/12/1972

Nhân viên

 

11

Nguyễn Xuân Trung

05/04/1959

Nhân viên

 

12

Nguyễn Thị Minh Trà

19/09/1976

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Tuyên

14/08/1978

Nhân viên

 

14

Phan Thị Vân Huế

06/05/1980

Nhân viên

 

15

Nguyễn Chí Đương

10/04/1975

Nhân viên

 

16

Đinh Thị Thu

10/11/1983

Nhân viên

 

17

Đoàn Thanh Thuỷ

07/04/1985

Nhân viên

 

18

Bùi Thị Thuỷ

20/10/1985

Nhân viên

 

19

Lê Thuỳ Ngân

23/04/1964

Nhân viên

 

20

Bùi Thị Hoài

21/07/1989

Nhân viên

 

 Trung tâm phát triển quỹ đất  

 

1

 Hoàng Văn Huấn

11/12/1976

Giám đốc

 

2

Nguyễn Chu Lăng

01/09/1969

Phó Trưởng phòng

 

3

Bùi Thanh Lâm

14/04/1977

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Diệu Linh

10/07/1981

Nhân viên

 

5

Đinh Đức Thạch

15/02/1975

Nhân viên

 

6

Đinh Thị Bích Thuỷ

25/08/1983

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Tuyết Minh

18/06/1987

Nhân viên

 

8

Bùi Minh Hiệu

15/05/1987

Nhân viên

 

9

Đinh Nho Liêm

21/06/1992

Nhân viên

 

Ban quản lý xây dựng cơ bản

 

1

Hoàng Quốc Tần

10/07/1965

Giám đốc

 

2

Nguyễn Tiến Hải

06/08/1978

Phó Trưởng phòng

 

3

Hoàng Văn Biển

19/09/1963

Nhân viên

 

4

Hoàng Viết Trọng

01/08/1966

Nhân viên

 

5

Vũ Ngọc Lâm

19/08/1967

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Hạnh

15/07/1985

Phó Trưởng phòng

 

7

Bạch Thị Hoàn

01/06/1986

Nhân viên

 

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Vũ Chi