Tổng hợp tin

       UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

     VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND          

 

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                 

 DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN NĂM 2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

 SĐT

1

Nguyễn Văn Danh

Chủ tịch UBND huyện

0987 898 689

2

Nguyễn Phương Đông

Phó Chủ tịch UBND huyện

0986098658

3

Nguyễn Anh Đức

Phó Chủ tịch UBND huyện

0932288183

4

Bùi Hữu Điền

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

0889010456

5

Tạ Đình Thanh

Chánh Văn Phòng

0988401687

6

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh VP

0987772006

7

Đàm Thị Hương

Phó Chánh VP

0399155189

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT Lương Sơn