Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp
Page 1 of 25
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh ( 7 giờ 30 ngày 22/12/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-12
390.27 KB
39
Giấy mời kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại xã Tân Vinh và Thành Lập ( ngày 11/12/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-08
356.65 KB
70
Triệu tập đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo huyện Lương Sơn giai đoạn 2017-2020 ( ngày 26, 27/12/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-07
745.58 KB
151
Giấy mời họp lãnh đạo UBND huyện ( 13 giờ 30 ngày 11/12/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-06
264.91 KB
148
HĐND huyện khóa XIX triệu tập kỳ họp thứ 5

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-06
245.27 KB
116
Giấy mời tham gia đoàn thẩm tra, đánh giá kết quả xét công nhận xã Thanh Lương, Tân Vinh đạt chuẩn NTM ( ngày 8/12/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-06
1.16 MB
73
Thông báo hoãn cuộc họp với Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ngày 6/12/2017

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-05
257.1 KB
54
Giấy mời hội nghị rà soát danh mục các dự án để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ( các xã vùng nam) 7 giờ 30 ngày 7/11/2017( đăng lại do thay đổi ngày)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-05
327.25 KB
80
Giấy mời hội nghị rà soát danh mục các dự án để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất( các xã vùng huyện) 13 giờ 30 ngày 7/12/2017( đăng lại do thay đổi ngày))

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-05
300.56 KB
73
V/v kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 ( thời gian từ 11- 13/12/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-12-01
604.17 KB
175

NOGTHONMOI

466636345423525

GIAY MOI copy copy

 

phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction