Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp
Page 1 of 12
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời dự Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX ( 7 giờ ngày 29/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-23
263.85 KB
52
Giấy mời hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm ( 7 giờ 30 phút ngày 26/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-20
247.46 KB
100
Giấy mời dự buổi gặp mặt với các điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 ( 10 giờ ngày 21/6/2017 )

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-19
434.81 KB
78
Giấy mời họp thống nhất Chương trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX ( 7 giờ 30 phút ngày 20/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-15
265.51 KB
123
Giấy mời hội nghị thông qua cơ chế tín dụng đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước của Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt ( 16 giờ ngày 14/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-13
290.02 KB
88
Giấy triệu tập dự Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( 7 giờ ngày 29/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-13
176.24 KB
110
Giấy mời hội nghị xem xét thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương xây dựng các công trình Chương trình 135 trên địa bàn huyện ( 7 giờ 30 phút ngày 13/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-09
342.43 KB
140
Giấy mời hội nghị đối thoại với với các hộ dân xóm Rụt, xã Tân Vinh ( 8 giờ ngày 12/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-09
500.04 KB
65
Giấy mời họp lãnh đạo UBND huyện ( 13 giờ 30 phút ngày 12/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-09
275.48 KB
73
Giấy mời hội nghị về công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2017 và tuyển sinh năm học 2017 - 2018 ( 14 giờ ngày 9/6/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-06-06
227.73 KB
109

NOGTHONMOI

466636345423525

GIAY MOI copy copy

 

phan anh kien nghi

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction