Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Giấy mời họp
Page 1 of 15
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Giấy mời dự lớp bồi dưỡng về kinh tế tập thể ( ngày 21,22/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-20
286.41 KB
84
Giấy mời họp lãnh đạo UBND huyện nghe phòng Nội vụ báo cáo công tác cán bộ ( 14 giờ ngày 21/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-20
209.33 KB
75
Hội nghị bàn giải pháp phát triển sản xuất rau hữu cơ ( 7h30 ngày 22/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-20
309.78 KB
44
Về việc triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng công chức Văn phòng Thống kê các xã Phường thị trấn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-17
912.68 KB
130
V/v học tập trao đổi kinh nghiệm cải tạo vườn tạp tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-17
713.42 KB
85
Giấy mời dự buổi làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh ( Ngày 16/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-11
276.95 KB
134
Giấy mời họp nội dung liên quan đến thụ lí vụ án hành chính ( 14 giờ ngày 14/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-11
285.03 KB
115
Giấy mời hội nghị kiểm tra công tác cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh ( ngày 15/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-11
289.31 KB
102
Giấy mời tham gia đoàn khảo sát địa điểm đầu tư dự án xây dựng nhà máy bê tông nhựa tại xã Trung Sơn ( ngày 10/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-08
289.44 KB
83
giấy mời hội nghị triển khai công tác sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện ( Ngày 8/8/2017)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2017-08-07
341.97 KB
119

NOGTHONMOI

466636345423525

GIAY MOI copy copy

 

phan anh kien nghi

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction