Kinh tế

 Ngày 27/9, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và bàn giải pháp triển khai thực hiện các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 (vốn đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp). Đồng chí  Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT; Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Giáo dục và Đào tạo; Ban quản lí xây dựng cơ bản; Chủ tịch UBND các xã: Lâm Sơn, Cư Yên, Thanh Lương, Cao Dương, Cao Răm và Tân Vinh.

IMG 3961

 Các thành viên BCĐ 800 huyện khảo sát quy hoạch xây dựng Trạm y tế xã Cao Dương

Năm 2016, huyện Lương Sơn được phân bổ 27.393 triệu đồng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, trong đó: Vốn đầu tư 7.800 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 17.200 triêu đồng; vốn sự nghiệp 1.672 triệu đồng; vốn sự nghiệp nông nghiệp 720 triệu đồng. Đến ngày 26/9/2016 toàn huyện mới thực hiện giải ngân được trên 8,6 tỷ đồng đạt 31,47% so với tổng nguồn vốn được cấp. Hiện nay huyện Lương Sơn đang tích cực chỉ đạo các xã tiến hành khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Riêng 3 xã phấn đấu về đích năm 2016 đã có 7/10 công trình được khởi công; 5 xã về đích năm 2015 được đầu tư 13 hạng mục công trình đang thực hiện các bước phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu. Dự kiến đến hết tháng 9 sẽ thực hiện giải ngân đạt 50% vốn đầu tư và đạt 82,6% vốn trái phiếu Chính phủ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các xã đã báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở địa phương, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị với huyện về việc phân bổ kinh phí để các xã tập trung đầu tư thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Nhất là đối với 3 đăng ký về đích năm 2016 là  Lâm Sơn, Cư Yên và Thanh Lương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đề nghị các thành viên BCĐ, các ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, rà soát lại các danh mục công trình để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Đối với các xã về đích  nông thôn mới năm 2015, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và nâng cao kết quả các tiêu chí đã đạt; 3 xã đăng ký về đích năm 2016 tập trung hoàn thiện các tiêu chí bắt buộc như: Văn hóa, y tế, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất…để về đích theo đúng kế hoạch đề ra. Yêu cầu cơ quan thường trực là phòng NN&PTNT huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của các địa phương, báo cáo BCĐ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và giải ngân các nguồn vốn đúng kế hoạch./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị