DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 30/9, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Đua - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG 4152

9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tổng diện tích cây hàng năm 10.635,3 ha vượt 7,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng lương thực đạt 38.596,3 tấn, vượt 3,6% kế hoạch, chăn nuôi phát triển, đàn gia súc, gia cầm tăng. Trồng rừng đạt 769,4 ha, vượt kế hoạch 69 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì, dự kiến năm 2016 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 9 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Các công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được đầu tư. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 129.259 triệu đồng, bằng 93,1% dự toán tỉnh giao, 85,7% dự toán huyện giao, so với cùng kỳ tăng 73,6%. Tổng mức luân chuyển hàng hóa ước đạt 2.360 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 230 triệu USD. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và đạt giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, huyện; công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được duy trì; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác đá, ô nhiễm tại các trại chăn nuôi; tiến độ thi công các công trình và giải ngân chậm;  khó khăn trong thu nợ thuế, tình hình an ninh còn nhiều diễn biến phức tạp, công tác quản lí đất đai còn nhiều bất cập, một số xã, chưa chủ động giải quyết dứt  điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng tảo hôn vẫn còn xẩy ra…

 Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, trước mắt cần chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa, màu, kịp thời làm đất trồng cây màu vụ đông theo kế hoạch. Lập và thảo luận dự toán ngân sách 2017; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư;  thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập quy hoạch sử dụng đất 2017, rà soát quỹ đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu giá đất; tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba; nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường giám sát dịch bệnh, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ…

IMG 4153

Đồng chí Nguyễn Đình Đua- phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Đua- phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế xã hội, kịp thời có giải pháp thúc đẩy thực hiện trong 3 tháng cuối năm; xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2017; tăng cường chỉ đạo thu hoạch lúa, màu, và trồng cây màu vụ đông; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó;  đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nhất là 3 xã phấn đấu về đích năm 2016; tập trung thu ngân sách nhà nước, thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất, thu thuế đất phi nông nghiệp; tăng cường quản lí đất đai; tổ chức các hoạt đồng chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, thành lập huyện; đẩy mạnh phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636547
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
64
6523
18398
1972018
20762
87773
3636547

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-08 00:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction