DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 13/10, Đoàn công tác của UBND tỉnh do Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lương Sơn về tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

IMG 2035

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện Lương Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2016, do đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua tại buổi làm việc cho biết: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, huyện Lương Sơn đã phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ và đạt những kết quả khá toàn diện. Có 08/16 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 10.635,3 ha, đạt 101,7% kế hoạch, bằng 107,7% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 38.596,3 tấn, đạt 103,6% kế hoạch, chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xẩy ra, trên địa bàn huyện có 46 trang trại chăn nuôi, tăng 5 trang trại so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang dần ổn định; trên địa bàn huyện có 743 cơ sở, doanh nghiệp và hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động; có 26 doanh nghiệp đăng ký và hoạt động trong Khu Công nghiệp Lương Sơn. Tổng thu NSNN ước đạt 129.259 triệu đồng, bằng 93,1% dự toán tỉnh giao, bằng 85,7% so với Nghị quyết HĐND huyện, bằng 173,6% so với cùng kỳ. Tổng chi NSNN ước đạt 298.794 triệu đồng, bằng 72,9% Nghị quyết HĐND huyện, bằng 100,6% so với cùng kỳ. Chương trình MTQG xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giữ vững 5 xã về đích năm 2015, phấn đấu có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2016 và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Công tác thu hút đầu tư, các công trình xây dựng cơ bản, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, việc cấp giấy chứng nhậ quyền sử dụng đất, quản lí tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì;  hoạt động an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai rộng khắp; cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng được trú trọng. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

h

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện thăm quan hoạt động CCHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” UBND huyện Lương Sơn

Về phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, huyện Lương Sơn tập trung chỉ đạo 15 nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng đôn đốc các Ban Quản lý đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016; chi ngân sách tập trung cho những công trình có khả năng hoàn thành trong năm, công trình trọng điểm; rà soát quỹ đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tập trung khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH để phấn đấu mục tiêu 80% dân số trở lên có thẻ BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2016 của huyện Lương Sơn, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Lãnh đạo huyện Lương Sơn đã đề xuất, kiến nghị 19 vấn đề về: Cơ chế tài chính; quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng; chương trình NTM; bảo vệ môi trường; y tế - giáo dục...nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện, phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện, sớm đưa Lương Sơn trở thành đô thị loại IV, là huyện NTM vào năm 2020.

IMG 2016

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của huyện Lương Sơn trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Huyện Lương Sơn cần nỗ lực hơn nữa, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 đã đề ra, xây dựng huyện thực sự là vùng động lực của tỉnh; nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; giải quyết tốt công tác xử lí môi trường tại Công ty Hoàng Long, công ty Xi măng Trung Sơn, các mỏ khai thác đá…; xây dựng cơ chế đặc thù và các đề án thực hiện nghị quyết; tiếp tục thực hiện tốt thu ngân sách cuối năm, đảm bảo tăng thu và vượt thu; chú trọng công tác thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; quan tâm phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; tăng cường quản lí đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội - y tế - giáo dục, an ninh, quốc phòng; tăng cường phối kết hợp với các sở, ban, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện Lương Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, làm báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610242
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
929
1779
2708
1956058
82230
54375
3610242

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 10:03
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction