DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 4/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG 4722

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo thường trực HĐND, UBND huyện; Ban dân vận,  Ủy ban MTTQ và các thành viên BCĐ xây dựng NTM và BCĐ giảm nghèo bền vững huyện.

Hội nghị đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch triển khai các Chương trình MTQG tại tỉnh Hoà Bình. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Về Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020  có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM, không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí; bình quân các xã đạt 15,0 tiêu chí/xã; phấn đấu có ít nhất 1 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu ngươi khu vực nông thôn đạt 35 triệu đồng/người/năm trở lên.

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, mục tiêu phấn đấu duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 3%; các huyện, xã nghèo giảm tỷ lệ bình quân mỗi năm từ 4 – 5%; tiếp tục hỗ trợ hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các huyện nghèo, xã nghéo, thôn nghèo theo bộ tiêu chí xây dựng NTM; thực hiện có đồng bộ, hiệu quả cơ chế chính sách, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% thôn, bản khó khăn nhất có đường giao thông được cứng hoá, 90% thôn bản có công trình thuỷ lợi phục vụ cho trên 90% diện tích trồng lúa nước; phấn đấu đến năm 2020 có 80 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; được hỗ trợ tập huấn, tiếp cận với thông tin chính sách, pháp luật;  hỗ trợ phương tiện nghe nhìn; có mạng lưới trường mầm non, tham gia BHYT, cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí; …Đề án được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh ( 210 xã, phường, thị trấn). Tổng kinh phí dự kiến khoảng 8.200 tỷ đồng , trong đó ngân sách trung ương: 7.654,5 tỷ đồng; địa phương: 80 tỷ; vốn vay giai đoạn II: 315,50 tỷ đồng; huy động: 150 tỷ đồng.

IMG 4725

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tham gia thảo luận tại các điểm cầu, các đại biểu đều cho rằng việc ban hành Bộ tiêu chí NTM có nhiều thay đổi vì vậy việc thực hiện chương trình cần phải nỗ lực hơn. Trên địa bàn tỉnh còn nhiều xã nghèo, đặc biệt khó khăn, vì vậy để thực hiện tốt các Chương trình MTQG rất cần sự quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của địa phương. Bên cạnh đó phải tích cực tuyên truyền nâng cao nhân thức cho người dân, tăng cường công tác phối hợp, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ sự thay đổi của bộ tiêu chí quốc gia về NTM, thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã đề xuất với tỉnh cho lùi thời gian thẩm định các xã về đích NTM năm 2016 để tập trung rà soát lại các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu quy định của tiêu chí hiện nay. Bổ sung trách nhiệm của huyện, thành phố và cấp xã trong việc lấp kế hoạch 5 năm thực hiện các chương trình MTQG…

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020”; và phong trào “Chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở văn bản, kế hoạch của TƯ của tỉnhtriển khai thực hiện tại địa phương mình; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình sát thực và khả thi với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV đạt kết quả cao nhất. Rà soát lại Quyết định thành lập và cơ chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên của BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia. Cần tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu các xã, tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, giữ vững QPAN,TTATXH, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đối với Chương trình GNBV cần tăng cường tuyên truyền, chú trọng nâng cao dân trí, thiết thực hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, quan tâm tới giữ gìn môi trường, khuyến khích ý chí, nỗ lực của tổ chức, địa phương và mỗi người dân quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, huy động các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và chương trình GNBV giai đoạn 2016-2020./.

TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605254
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
734
1973
13680
1930353
77242
54375
3605254

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:34
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction