DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 4/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PhóChủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã về giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tại huyện Lương Sơn. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ ; các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp – Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng.

IMG 4718

Toàn cảnh buổi làm việc

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Lương Sơn ổn định và có bước phát triển. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp, thủy sản ước 1.609,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và bằng 102% so với năm 2015. Tổng diện tích cây trồng hàng năm 10.402 ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 39.247,6 tấn, vượt Nghị quyết HĐND huyện giao 6,8%; diện tích trồng rừng mới 817,3 ha, vưt 16,8% kế hoạch, ổn định độ che phủ rừng 46%; 92% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng 1,07% so với năm 2015. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ ổn định và phát triển. Trên địa bàn huyện có 743 cơ sở doanh nghiệp và hộ sản xuất CN-TTCN. Giá trị tổng sản lượng CN-TTCN ước đạt trên 6.167 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ năm 2015.  Tổng mức luân chuyển hàng hóa đạt 3.160 tỷ đồng, vượt 27,2% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 395 triệu USD, tăng 97,5% so với Nghị quyết đề ra.  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 171 tỷ đồng. Chi ngân sách ước 502,3 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2016, có 151 dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó có 17 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 276 triệu USD; 134 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký 14.467 tỷ đồng.Về xây dựng NTM, giữ vững  5 xã đạt  19 tiêu chí năm 2015 và tăng thêm 3 xã đạt 19 tiêu chí  NTM. Bình quân đạt 15,84 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,84 tiêu chí/xã. Công tác quản lý đất đai và môi trường được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chí mới đạt 1,7%/ năm; giải quyết việc làm mới cho 2500 lao động.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện, đặc biệt là định hướng phát triển huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV và là huyện nông thôn mới vào năm 2020; những khó khăn, hạn chế trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trong công tác bảo vệ môi trường; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn nhiều khó khăn…

Huyện Lương Sơn đề xuất, kiến nghị với tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Lương Sơn và các vùng phụ cận, cụ thể là việc cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông đô thị khu vực thị trấn, đảm bảo tiêu chuẩn đường nội thị cho thị xã Lương Sơn vào năm 2020; mở rộng, nâng cấp các tuyến đường liên xã, cứng hóa đường dân sinh; nâng cấp hệ thống điện khu vực đô thị; hoàn thiện khu xử lý, chế biến  rác thải tập trung của huyện tại thị trấn Lương Sơn; Tăng định mức ổn định ngân sách chi thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Điều chỉnh, bổ sung về phân chia tỷ lệ điều tiến nguồn thu cho cấp huyện, xã đối với nguồn thu thuế thu nhập cá nhân, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thu từ hộ, cá nhân kinh doanh, tiền thu tiền sử dụng đất, không điều chuyển phân cấp nguồn thu của các doanh nghiệp trong thời kỳ ổn định ngân sách; đề nghị bổ sung 50% số thu điều tiết nguồn thu thuế tài nguyên khoáng sản để huyện đầu tư cơ sở hạ tầng…; UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung những chế độ chính sách còn chưa phù hợp, còn thiếu trong Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, ngày 25/9/2014; xem xét, chỉ đạo xử lý đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng sản xuất nhưng trên thực tế là đất núi đá trước đây đã cấp cho các hộ; hàng năm ban hành đơn giá tài sản, cây cối trong việc bồi thường, hỗ trợ; đối với các dự án đã có chủ trương thu hồi đất nhưng Chủ đầu tư không hợp tác thực hiện giải phóng mặt bằng đề nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý dứt điểm; hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện dự án điểm về xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ; hướng dẫn, xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Rau hữu cơ Lương Sơn; hỗ trợ huyện tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đình Cời, xã Tân Vinh và di tích Cây khế Bác Hồ tại xóm Dốc phấn, xã lâm Sơn...

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Tứ ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Lương Sơn đạt được trong năm 2016. Đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục tập trung chỉ đạo đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, xây dựng huyện Lương Sơn trở thành vùng động lực kinh tế năng động, sáng tạo của tỉnh. Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý huyện Lương Sơn, ngoài việc phát triển công nghiệp cần trú trọng phát triển nông nghiệp, thực hiện mở rộng phát triển mô hình sản xuất rau hữu cơ với quy mô lớn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; Phát triển công nghiệp – dịch vụ phải có sự lựa chọn ngành công nghiệp, dịch vụ nào là chính, là mũi nhọn để không gây tổn hại đến môi trường sinh thái. Tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường gây bức súc trong nhân dân thời gian qua. Huyện cần có định hướng, lộ trình cụ thể trong quy hoạch phát triển xây dựng huyện trở thành đô thị loại IV và huyện NTM vào năm 2020; tập trung xây dựng cơ chế vùng đặc thù, biết tận dụng lợi thế về vị trí địa lí để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616457
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
528
8923
1956058
672
87773
3616457

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:29
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction