DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 7/11, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã họp phiên thứ tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

IMG 4779

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong tháng 10, toàn huyện đã cơ bản thu hoạch xong 2.683,2 ha lúa mùa, năng suất ước đạt 51 tạ/ha, sản lượng ước đạt 13.683,3 tấn; thu hoạch 620,8 ha cây màu. Toàn huyện cũng đã trồng được 592 ha cây màu vụ đông đạt 76,9% kế hoạch. Trồng rừng mới 817,3 ha vượt kế hoạch 16,8% . Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh xẩy ra.  Kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nhất là đối với 3 xã phấn đấu về đích năm 2016. Thu ngân sách  trong tháng đạt 15 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 153,7 tỷ đồng. Hoạt động các ngân hàng ổn định, trong tháng 10 tổng vốn huy động đạt 798, 3 tỷ đồng, dư nợ cho vay 706,5 tỷ đồng. Công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, giá trị luân chuyển hàng hóa đến hết tháng 10 tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015. Trong tháng đã kiểm tra và xử phạt  hành chính 10  cơ sở kinh doanh vi phạm và tiêu thụ hàng hóa vi phạm trị giá trên 6,2 triệu đồng. Về xây dựng cơ bản đến hết tháng 10 đã giải ngân gần 100 tỷ đồng đạt 78,3% kế hoạch. Tiếp tục triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ 6 dự án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được trên 4,3 tỷ đồng. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; tổ chức giải việt dã truyền thống lần thứ XXIII;  duy trì  hoạt động giáo dục, đào tạo, phát thanh truyền hình; tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống dịch bệnh, quản lý hoạt động y tế trên địa bàn. Giải quyết việc làm mới cho 115 lao động, cấp 72 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Trong tháng đã tiếp 15 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, hòa giải thành công 6/7 vụ. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trong tháng xảy ra 14 vụ vi phạm pháp luật; 11 vụ va chạm giao thông.

Huyện đã đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, trong đó tập trung trồng và chăm sóc cây màu vụ đông; thực hiện các giải pháp thu ngân sách, xử lý nợ thuế; xây dựng dự toán thu chi ngân sách; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường; đề nghị công nhận trường chuẩn, phổ cập giáo dục, chống mù chữ; đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, giữ vững khu vực phòng thủ, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017...

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, tồn tại và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các hoạt động như: Xây dựng NTM; tiến độ giải ngân vốn; tiến độ xây dựng các công trình XDCB; tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xử lý nợ thuế, nợ tiền BHXH, BHTN; công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ; quản lí đất đai, khai thác khoáng sản; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các ngành chuyên môn của huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông, vụ xuân, quản lý tốt nguồn giống, phân bón, tập trung chỉ đạo mở rộng mô hình sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn, tạo chuối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tăng cường kiểm tra VSATTP; khẩn trương hoàn thành các công trình xây dựng để hoàn thành các tiêu chí NTM, nhất là đối với ba xã phấn đấu về đích năm 2016. Về công nghiệp, cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB;  tập trung GPMB, hoàn thiện các thủ tục xây dựng dự án thao trường bãi tập,  dự án trụ sở Công an huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ trung tâm; tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế, nợ thuế; thực hiện đấu giá đất có thu tiền sử dụng; tiết kiệm chi; triển khai cắm chỉ giới đường đỏ đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; rà soát quy trình khám chữa bệnh BHYT; vận động nhân dân tham gia BHYT; xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia; tổ chức tốt việc đón Bằng công nhận di tích LSVH Tứ Đền ( Long Sơn); tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; duy trì thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; thực hiện đánh giá phân loại chính quyền cơ sở, cán bộ CC,VC năm 2016; nắm vững hoạt động tôn giáo. Phòng TC-KH xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017;  Phòng NN-PTNT xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phòng KT-HT tập trung hoàn thiện các quy hoạch; văn phòng HĐND và UBND tiếp thu và hoàn thiện các báo cáo theo quy định./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622182
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
482
1824
4033
1972018
6397
87773
3622182

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 05:05
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction