Kinh tế

 Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng ngày 1/12, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn khóa XIX đã tổ chức phiên họp thứ năm. Tham dự  phiên họp có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ và một số ban, ngành ở huyện.

IMG 5277

Toàn cảnh Phiên họp

Tại phiên họp này, các đại biểu đã tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện diễn ra vào ngày 20,21/12 sắp tới. Cụ thể là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;  Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016, dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và quyết toán các công trình XDCB trên địa bàn huyện; Báo cáo xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2017-2020; Báo cáo việc thực hiện huy động  trẻ mầm non trong độ tuổi ra lớp năm học 2016-2017, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020, cùng một số Tờ trình, dự thảo Nghị quyết…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần khẩn trương chuẩn bị nội dung các văn bản, báo cáo, tờ trình của Văn phòng HĐND và UBND, và các ngành. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp tốt với Văn phòng HĐND và UBND huyện tập trung chỉnh sửa, xác thực các số liệu trong báo cáo, trên cơ sở đó để xây dựng các chi tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và các năm tiếp theo có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao cho Văn phòng HĐND và UBND và các ngành phải bổ sung, hoàn thiện các báo cáo xong trước ngày 5/12 để kịp thời phát hành đến các đại biểu HĐND huyện xem xét, nghiên cứu trước khi Kỳ họp diễn ra./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị