Ngày 10/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố triển khai kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG 5677

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Năm 2016, kinh kế tỉnh Hoà Bình tiếp tục phục hồi, tăng trưởng kinh tế đạt 7,62%; thu NSNN ước đạt 2.940 tỷ đồng, tăng 15% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 102% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3,5%; tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước là 2.752,168 tỷ đồng; đời sống nhân dân được cải thiện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu số xã đạt tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% so với năm 2015; văn hoá – xã hội có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được đảm bảo.

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2017 là: Tăng trưởng kinh tế 8,5%: Trong đó nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp xây dựng tăng 11,5%, dịch vụ tăng 7,9%. Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 21,52%, công nghiệp- xây dựng 46,8%, dịch vụ 31,68%. GRDP bình quân đầu người 39,95 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội 11.700 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 3.020 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu 465 triệu USD, giá trị nhập khẩu 392 triệu USD. Số doanh nghiệp, HTX hoạt động hiệu quả tăng 20% so với năm 2016. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng khoảng 5%. Tỷ lệ đô thị hóa 16,95%. Số tiêu chí nông thôn mới đạt tỷ lệ bình quân 13 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 51%. Số trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 37%.Có 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ số hộ dân nông nông thôn được sử dụng nước sinh hợp vệ sinh 90%. Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý trong năm 2017 là 50%. Tỷ lệ che phủ rừng 51,2%...

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu là: Giữ vững ổn định kinh tế, kỉểm soát lạm phát, thúc đẩy kinh tế và phát triển bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục cơ cấu kinh tế địa phương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược;  đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan lêu, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm QP-AN, TTATXH. Tăng cường công tác đối ngoại. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông.

IMG 5682

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đồng tình nhất trí với các chi tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội UBND tỉnh đã đề ra trong năm 2017. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường của các nhà máy xi măng trên địa bàn huyện, không để người dân tham gia cản trở hoạt động của doanh nghiệp; tập trung giải quyết vụ việc khiếu kiện kéo dài của công dân thôn Gò Mu, Thanh Xuân, xã Thanh Lương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành địa phương trên cơ sở Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình, sát với điều kiện thực tế ở địa phương, có tính khả thi cao, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện. Trong đó nhấn mạnh, đối với lĩnh vực nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành theo hướng phát triển các sản phẩm có lợi thế như cây có múi, chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá lòng hồ, sản xuất nông sản an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với lĩnh vực công nghiệp thực hiện các giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng, chú ý tới các khu công nghiệp Mông Hoá, Lạc Thịnh, khu công nghiệp bờ trái sông Đà; thu hút đầu tư, hỗ trợ các dự án sớm đi vào sản xuất, kinh doanh. Về dịch vụ, chú trọng phát triển du lịch với một số điểm trọng tâm như: Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Tăng cường khai thác nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; Đẩy mạnh thực hiện tốt các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng NTM, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông... Đối với thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần rà soát, đánh giá những kết quả đạt được cũng như phân tích những yếu kém tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành và các cấp, đề cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, khó khăn trong GPMB, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo:Các sở, ngành, các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết 2017. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” an toàn, hiệu quả./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction