DICHVUCONG

 Ngày 24/2, UBND huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thường kỳ tháng hai nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tháng 2/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 và thống nhất một số nội dung, nhiệm vụ cấp bách khác. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thường trực HĐND, các Ban chuyên trách HĐND huyện và trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

IMG 6618

Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 2, UBND huyện đã bám sát các nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện và giao nhiệm vụ cho các ngành. Toàn huyện đã tiến hành thu hoạch xong 853 ha cây màu vụ đông. Đến ngày 15/2, toàn huyện đã gieo cấy 1.987 ha lúa chiêm xuân, đạt 99,4% kế hoạch; chuyển 14,5 ha diện tích bị hạn sang trồng màu. Toàn huyện cũng đã trồng được 521 ha cây màu các loại, đạt 20,4% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt. Hưởng ứng tết trồng cây xuân Đinh Dậu, các địa phương trong huyện đã trồng được 18.215 cây phân tán các loại, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để trồng rừng theo kế hoạch. Hoạt động tài chính, ngân hàng ổn định. Thu ngân sách tháng 2 ước đạt 8,5 tỷ, lũy kế hai tháng đầu năm đạt trên 25,3 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Chi ngân sách ước thực hiện 33,7 tỷ, lũy kế hai tháng là trên 67,4 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động các ngân hàng tháng 2 đạt 835,8 tỷ, dư nợ cho vay 724,3 tỷ. Công nghiệp xây dựng phát triển ổn định, giá trị CN-TTCN tháng 2 ước đạt 480 tỷ đồng, lũy kế hai tháng đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng mức luân chuyển hàng hóa  và doanh thu dịch vụ trong tháng 2 ước đạt 280 tỷ đồng, lũy kế hai tháng đạt 600 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đến hết tháng 2 đạt 50 triệu USD, bằng 14,3% so với kế hoạch.  Doanh thu du lịch ước đạt 9,2 tỷ đồng. Công tác tài nguyên môi trường, trong tháng 2 đã ban hành 2 quyết định giao đất cho hộ gia đình; 8 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định việc cho thuê đất 3 dự án; xử lí vi phạm 2 hộ chăn nuôi và 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Về văn hóa, thể thao, tham gia 7 lễ hội xuân cấp thôn, tổ chức thành công giải Cầu lông – Quần vợt cấp huyện năm 2017. Sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số, Phát thanh- Truyền hình tiếp tục được duy trì. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp hoạt động ổn định. Trong tháng 2 đã tiếp 6 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, tiếp nhận, xử lí 2 đơn khiếu nại, tố cáo. Tổ chức chứng thực 997 trường hợp thu nộp ngân sách trên 9 triệu đồng; tổ chức hòa giải thành công 7/11 vụ. An ninh chính trị được giữ vững ổn định.

Sau khi thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3. Các thành viên UBND huyện đã nghe phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo tiến độ công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lương Sơn năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng ý chủ trương phát triển đô thị huyện Lương Sơn giai đoạn 2016-2020, và tầm nhìn 2030. Theo đó, sẽ nâng cấp đô thị thị trấn Lương Sơn từ loại V lên loại IV vào năm 2020 và lên thị xã trực thuộc tỉnh năm 2025; nâng cấp thị tứ Chợ Bến xã Cao Thắng năm 2020.

Về phương án đưa chợ Trung tâm huyện vào hoạt động, đến nay đã có 629 đơn đăng ký kinh doanh của các hộ tiểu thương. Việc phân chia vị trí mặt bằng kinh doanh trong chợ Trung tâm sẽ được bốc thăm công khai theo từng khu vực ngành hàng. Dự kiến ngày 3/4/2017 sẽ chính thức đưa chợ mới vào hoạt động.

Các thành viên UBND huyện đã thống nhất đồng ý chủ trương xây dựng Nghĩa trang nhân dân tại thôn Đồng Quýt phục vụ cho các thôn: Năm lu, Hạnh Phúc xã Hòa Sơn.

Nghe phòng Nội vụ thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức xã, thị trấn huyện Lương Sơn năm 2017.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên của huyện, cụ thể: Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017. Phòng NN-PTNT tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng cường các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa, màu, thực hiện kế hoạch trồng rừng, chỉ đạo cung ứng kịp thời vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng; hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí NTM, hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Phòng TC-KH thực hiện phân bổ, giao kế hoạch chỉ tiêu vốn cho các xã, thị trấn, thực hiện tốt công tác bàn giao tài sản các trạm y tế, trung tâm day nghề. Phòng Kinh tế - Hạ tầng qun lí tốt quy hoạch đô thị xác định rõ hành lang giao thông, kiên quyết xử lí các hộ lấn chiếm hành lang giao thông để kinh doanh;  kiểm tra việc lắp đặt các biển báo, biển quảng cáo sai quy định và có biên pháp xử lí kịp thời; phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt phương án đưa chợ Trung tâm vào hoạt động đúng kế hoạch; phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Lương Sơn. Phòng Tài nguyên và Môi trường  tăng cường công tác quản lí đất đai, kiểm tra việc san hạ mặt bằng, sử dụng đất sai mục đích, tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, trại chăn nuôi lợn...Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, xem xét, đề nghị trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; thực hiện xét tuyển giáo viên, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lí ngành. Phòng Văn hóa – Thông tin tổ chức rà soát các di tích lịch sử, xây dựng kế hoạch bảo tồn, giữ gìn các di tích. Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hành công vụ, việc chấp hành các quy định về văn hóa công sở...chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ là phó công an, phó quân sự các xã, thị trấn, cán bộ đoàn; rà soát, phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan. Ban CHQS huyện tổ chức lễ ra quân huấn luyện đạt kết quả tốt. Công an huyện tập trung giữ gìn ANTT, đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.../.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1705991
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2912
6347
43829
0
70475
0
1705991

Your IP: 3.235.101.50
2020-09-25 10:46
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction