Ngày 1/6, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã họp phiên thường kỳ lần thứ 10. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp này các thành viên UBND huyện và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo các văn bản trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện sắp tới. Gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm;  báo cáo điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lương Sơn năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035…

IMG 8355

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến vào Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; xem xét Đề án thành lập Đội quản lí trật tự đô thị huyện Lương Sơn.

Tại hội nghị, về cơ bản các đại biểu đều nhất trí với các dự thảo báo cáo, tờ trình đã đưa ra. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác, toàn diện hơn các ngành chuyên môn của huyện cần cập nhật, bổ sung thêm số liệu ước thực hiện đến hết tháng 6, đồng thời, đánh giá thêm những tác động của việc giá lợn hơi  giảm xuống thấp gây ảnh hưởng thế nào đến tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện, việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tình hình thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM; dự báo tình hình tội phạm và giải pháp thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm…Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND xã, thị trấn, đa số các đại biểu đều cho rằng: Cần thiết phải ban hành quy chế này, nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin cho báo chí một cách thống nhất, đúng luật và chính thống. Về Đề án thành lập Đội quản lí trật tự đô thị huyện Lương Sơn, một số đại biểu nêu ý kiến có nên thành lập Đội này khi mà huyện Lương Sơn chưa được công nhận Đô thị loại 4. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cần phải thành lập Đội quản lí trật tự đô thị để thực hiện tốt việc quản lí các hoạt động liên quan đến trật tự đô thị hiện nay…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND và UBND, các ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu kịp thời chỉnh lí, hoàn thiện các báo cáo để trình cuộc họp lãnh đạo UBND huyện vào trung tuần tháng 6, sau đó phát hành để các Ban HĐND huyện thẩm tra theo đúng quy định. Về dự thảo báo cáo điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng TC-KH chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tập trung rà soát, bổ sung các danh mục đầu tư công để trình HĐND huyện cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 tới. Về báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, đề nghị các ngành liên quan khẩn trương xem xét trả lời cử tri một cách thấu đáo. Về nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai có hiệu quả các công việc do ngành mình quản lí, đảm nhiệm,  đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Về Đề án thành lập Đội quản lí trật tự đô thị, yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục xem xét các thủ tục thành lập. Nếu cần thiết có thể tổ chức đi thăm quan, học tập mô hình hoạt động tại các nơi khác để tiến hành thành lập và đưa Đội quản lí trật tự đô thị vào hoạt động, đảm bảo đúng luật, phát huy tốt hiệu quả…/.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction