DICHVUCONG

 Ngày 26/6, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quân – Phó giám đốc Sở NN và PTNT; Hoàng Đức Minh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Hữu Điền – Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

IMG 8613

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, hạn hán, lượng mưa thấp so với cùng kỳ nhiều năm; giá lợn hơi giảm… gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành, địa phương, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn vẫn diễn ra ổn định, các chỉ tiêu sản xuất đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 875.123,6 triệu đồng ( so với giá cố định 2010) tăng 2,2 % so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó, nông nghiệp chiếm 94,85%; lâm nghiệp chiếm 3,29%; thủy sản 1,86%). Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.758,3 ha. Tổng sản lượng lương thực  cây có hạt đạt 18.597,8 tấn, tăng 3,4 % so với kế hoạch; trồng rừng mới 552,2 ha đạt 78,89% kế hoạch, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 39,26%, tăng 7,17 % so với cùng kỳ 2016.  Trong 6 tháng đầu năm, huyện Lương Sơn đã triển khai 22 mô hình khuyến nông, tổ chức 31 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân, hỗ trợ nhân rộng 260 ha giống lúa có năng xuất cao tại 17 xã, thị trấn, với tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất  trên 4,6 tỷ đồng. Về xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 6/2017, toàn huyện có 7/19 xã đạt 19 tiêu chí NTM; 1 xã đạt 17 tiêu chí;  2 xã đạt 16 tiêu chí;  1 xã đạt 15 tiêu chí; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 5 xã đạt 13 tiêu chí; 1 xã đạt 12 tiêu chí, bình quân đạt 17,74 tiêu chí/ xã. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94%, tăng 2,03% so với cùng kỳ.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục như: Việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM còn chậm; sản xuất còn mang tính tự phát, chưa phát triển mạnh sản xuất hàng hóa, chưa tạo ra được các sản phẩm chủ lực, chất lượng sản phẩm không đồng đều, việc liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa được đẩy mạnh; hoạt động của các HTX còn cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả…

IMG 8617

Các đại biểu dự hội nghị

Vụ mùa – Hè thu năm 2017, huyện Lương Sơn có kế hoạch gieo trồng 4.305 ha cây trồng các loại; tiếp tục duy trì ổn định đàn trâu, bò, đàn lợn và đàn gia cầm; trồng rừng vượt kế hoạch 700 ha, chăm sóc, quản lí trên 11.000 ha rừng trồng và rừng tự nhiên, làm tốt công tác phòng chống cháy rừng…

Tại hội nghị, Sở NN và PTNT đã triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ Đề án “ Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quân – Phó giám đốc Sở NN và PTNT và đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó Bí thư TT Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm ở huyện Lương Sơn, đồng thời, đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa – Hè thu đúng thời vụ, đạt kết quả cao; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; xây dựng phương án PCTT- TKCN phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; tích cực kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, kịp thời ứng phó khi có mưa, bão xảy ra; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM; Chỉ đạo, tổ chức cho 2 xã đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM theo kế hoạch. Đối với 4 xã đăng ký về đích năm 2017, huyện cần ưu tiên nguồn vốn ngân sách triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại; tiếp tục chỉ đạo trồng rừng theo kế hoạch…/.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2309576
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3390
4590
12572
635500
98271
140517
2309576

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-26 20:52
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction