DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 3/7, đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, trưởng các ngành, đoàn thể, hội đặc thù và UBND các xã, thị trấn trong huyện.

IMG 8662

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

IMG 8664

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành các giải pháp phát triển KT-XH và đạt được kết quả khả quan.Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 53% KH; sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đạt 52,6% KH, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch xuất khẩu tăng cao (ước đạt 180 triệu USD); thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 1.830 tỷ đồng, bằng 50,4% KH, tăng 16% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch đến huyện tăng mạnh, ước đạt 62.000 lượt người, góp phần đưa doanh thu du lịch của huyện ước đạt trên 96,5 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước được gần 87 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán tỉnh giao và 42% dự toán huyện giao. Hoạt động ngân hàng ổn định, tổng vốn huy động cả 3 ngân hàng đạt trên 890 tỷ đồng, tăng 178,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Toàn huyện đã trồng 552 ha rừng, đạt 78,89% KH; các công trình XDCB tiếp tục được đầu tư, đặc biệt là công trình xây dựng NTM, góp phần đưa 2 xã ( Cư Yên, Lâm Sơn) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác tài nguyên, môi trường; giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện. Huyện đã và đang thực hiện giải phóng mặt bằng 22 dự án, thực hiện chi trả bồi thường 7 dự án với tổng số tiền 4,59 tỷ đồng; thu hút 3 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 140 tỷ đồng. Thành lập mới 6 HTX, nâng số HTX đang hoạt động hiệu quả trong huyện lên 17 HTX. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, phát thanh, truyền hình, giáo dục, y tế tiếp tục được duy trì. Đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 337 cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định...

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Công tác chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương chưa quyết liệt; việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đề án cải tạo vườn tạp gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM còn chậm; tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá thịt lợn giảm mạnh đã ảnh hưởng đến thu nhập của người chăn nuôi; thu ngân sách đạt thấp, tình trạng nợ thuế còn ở mức cao (62 tỷ); tiến độ xậy dựng một số công trình XDCB chậm, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn khó khăn; tình trạng khai thác, san ủi, cải tạo mặt bằng chưa xin phép, khai thác khoáng sản trái phép và gây ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm chưa được giải quyết; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba trở lên vẫn ở mức cao; tai tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, và đề ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực cơ bản như: Triển khai thực hiện các đề án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, giải quyết nợ thuế, nợ BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính; duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động phòng chống dịch bệnh; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; chủ động dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn...

IMG 8670

Đồng chí Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bùi Văn Dậu đề nghị các ngành chuyên môn của huyện cần phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, xem còn những việc gì cần phải đẩy mạnh thực hiện, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; các ngành phải tăng cường phối hợp trong giải quyết công việc cũng như xây dựng kế hoạch...

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi giao Văn phòng HĐND và UBND tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, kịp thời bổ sung, chỉnh lí báo cáo. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương trong huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đặc biệt là ở 4 xã phấn đấu về đích năm 2017; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; thực hiện công tác GPMB các dự án phải đúng quy trình, đúng pháp luật; tăng cường công tác thu NSNN, rà soát các khoản thu, điều hành chi ngân sách, đảm bảo nhiệm vụ chi; kiện toàn lại các BCĐ; tập trung tuyên truyền vận đông nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; duy trì công tác tiếp công dân; tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, giải quyết tốt các vụ việc khiếu kiện xảy ra trên địa bàn. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS; Đại hội TDTT cấp huyện; tổ chức thành công cuộc diến tập KVPT, phòng chống khủng bố huyện năm 2017. Các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, thực hiện có hiệu quả các công việc được giao theo quy định.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604969
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
449
1973
13395
1930353
76957
54375
3604969

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction