Kinh tế

 Ngày 4/7, Đoàn công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó giám đốc Sở chủ trì về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Lương Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Liên minh HTX, Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh.

IMG 8694

Đoàn thăm quan cơ sở sản xuất Cao xạ đen xã Cao Dương ( Lương Sơn)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành trong huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến nay 19/19 xã đã được phê duyệt quy hoạch và hoàn thành việc cắm mốc. Huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng 10 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; tiếp tục phân bổ vốn đầu tư mới và cải tạo nâng cấp 108 công trình ( trong đó: giao thông 32 công trình;  thủy lợi 6 công trình; 24 công trình trường học, 7 nhà văn hóa xã, 3 nhà sinh hoạt công đồng và khu thể thao xóm, 12 sân vận động xã, 3 trạm y tế và 2 đài truyền thanh xã). Về phát triển sản xuất, huyện đã phát triển 8 mô hình nông nghiệp với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng, trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển mô hình sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn theo chuỗi liên kết, các mô hình cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp, mô hình cây dược liệu, mô hình phát triển chăn nuôi…

Sau khi bộ tiêu chí mới được áp dụng, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá lại các tiêu chí. Qua sơ bộ đánh giá, huyện Lương Sơn có 1 xã đạt 19 tiêu chí; 6 xã đạt 18 tiêu chí; 1 xã đạt 17 tiêu chí; 2 xã đạt 15 tiêu chí; 3 xã đạt 14 tiêu chí; 4 xã đạt 12 tiêu chí; 1 xã đạt 11 tiêu chí và 1 xã đạt 10 tiêu chí. Đạt bình quân15 tiêu chí / xã (giảm 0,89% tiêu chí/xã/năm so với năm 2016).

Theo kế hoạch, năm 2017, huyện Lương Sơn phấn đấu đưa 4 xã về đích NTM gồm: Cao Dương, Tân Vinh, Cao Răm và Thanh Lương. BCĐ xây dựng NTM huyện đã họp với các xã đăng ký về đích tập trung chỉ đạo các xã huy động lồng ghép các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; xây dựng gia đình, làng bản văn hóa, vận động người dân tham gia BHYT…

Đoàn công tác đã đến làm việc với xã Cao Dương đề nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí  xây dựng NTM và kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã.

IMG 8677

Đoàn công tác làm việc với BCĐ 800 huyện Lương Sơn

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Điệp – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao  kết quả xây dựng NTM ở huyện Lương Sơn, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hòa bình chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chuyển đổi các tổ hợp tác thành HTX gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; tuyên truyền vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát dọn đường làng ngõ xóm xanh- sạch- đẹp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Các xã đăng ký về đích cần bám sát  các tiêu chí chưa đạt, xây dựng kế hoạch thực hiện, lộ trình cụ thể; tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị