DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 31/7/2017, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

IMG 9190

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, với mục tiêu đưa thêm 4 xã về đích nông thôn mới (NTM), các cấp các ngành trong huyện Lương Sơn đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Lương Sơn đã bàn giao đưa vào sử dụng 10 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, tiếp tục phân khai vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình năm 2017 và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư khác xây mới và cải tạo nâng cấp 108 công trình, trong đó, có 32 công trình giao thông; 6 công trình thủy lợi; 24 trường học; 7 nhà văn hóa xã; 3 nhà sinh hoạt cộng đồng và khu thể thao xóm; 12 sân vận động trung tâm xã; 3 trạm y tế và 2 đài truyền thanh xã. Huyện cũng đã triển khai 8 mô hình sản xuất nông nghiệp như: Sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn, các mô hình trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp, mô hình phát triển chăn nuôi và sản xuất cây dược liệu… với tổng kinh phí trên 5,2 tỷ đồng.

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Hòa Bình áp dụng đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM tại các xã theo Bộ tiêu chí mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 và đã được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 19/5/2017. Theo đó, Bộ tiêu chí mới tăng thêm 10 chỉ tiêu (từ 39 chỉ tiêu tăng lên 49 chỉ tiêu) so với Bộ tiêu chí cũ (được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ) và có những tiêu chí rất khó thực hiện như chỉ tiêu 13.2 trong tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất yêu cầu xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm; chỉ tiêu 15.1 trong tiêu chí số 15 về y tế yêu cầu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 85% rất khó thực hiện; chỉ tiêu 18.6 trong tiêu chí số 18 về đảm bảo bình đẳng giới yêu cầu có ít nhất một nữ lãnh đạo xã…

Trên cơ sở bộ tiêu chí mới được áp dụng, huyện đã tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí. Kết quả cho thấy số tiêu chí đạt bình quân/xã đạt 14,63 tiêu chí (giảm 1,26 tiêu chí/xã so với năm 2016), trong đó có 1 xã đạt 19 tiêu chí; 6 xã đạt 18 tiêu chí; 1 xã đạt 17 tiêu chí; 3 xã đạt 14 tiêu chí; 1 xã đạt 13 tiêu chí; 4 xã đạt 12 tiêu chí và 3 xã đạt 11 tiêu chí.

Về huy động nguồn lực, trong 6 tháng đầu năm huyện Lương Sơn đã huy động được trên 161 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 27, 1 tỷ đồng; ngân sách địa phương 62, 6 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình 11,2 tỷ đồng; vốn tín dụng 52 tỷ; vốn doanh nghiệp 1,5 tỷ; nhân dân đóng góp 6,5 tỷ đồng. Đến nay huyện cũng đã giải ngân được trên 7,3 tỷ đồng đạt 31,3% kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Lương Sơn phấn đấu  giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đưa thêm 4 xã về đích NTM, đưa tỷ lệ bình quân các xã đạt 17 tiêu chí/ xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các ngành đoàn thể, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng NTM; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí NTM; thực hiện giải ngân vốn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng NTM, đặc biệt là ở 4 xã phấn đấu về đích NTM năm 2017; tổ chức lễ công bố 2 xã Cư Yên và Lâm Sơn đạt chuẩn NTM năm 2016; tiến hành lập hồ sơ thẩm định và đề nghị 4 xã đạt chuẩn NTM năm 2017 theo quy định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618386
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
237
1836
237
1972018
2601
87773
3618386

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction