DICHVUCONG

 Chiều 1/8, UBND huyện Lương Sơn đã họp phiên thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. Đông đủ các đồng chí thành viên UBND huyện và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đã tham gia phiên họp.

IMG 9198

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong tháng 7, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lí 650 văn bản đến, ban hành 336 văn bản chỉ đạo. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện năm 2017; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ; chỉ đạo các ngành sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Huyện cũng đã chỉ đạo sản xuất vụ hè thu với tổng diện tích gieo trồng là 4.350 ha. Kiểm tra, đôn đốc các xã xây dựng NTM. Trong tháng 7 huyện đã thu ngân sách được 15,5 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước thực hiện trên 99,7 tỷ đồng, đạt 50,7%  so với dự toán tỉnh giao và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016. Lĩnh vực Công nghiệp – TTCN;  Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển ổn định. Giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng tháng 7 đạt 730 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 31 triệu USD. Trong tháng đã tiến hành kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh vi phạm hành chính 12/31 vụ, với số tiền phạt 8,2 triệu đồng. Hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, dân số, phát thanh - truyền hình tiếp tục được duy trì. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các xã, thị trấn chuyển 1294 xuất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh  cho các gia đình chính sách, trị giá 258,8 triệu đồng; 1043 xuất quà của Chủ tịch nước trị giá 211,4 triệu đồng; quà của tỉnh, huyện 1.285 xuất trị giá 259,8 triệu đồng...

Về tình hình an ninh trật tự, trong tháng 7 đã xảy ra 12 vụ, giảm 1 vụ so với tháng trước, tiếp nhận 2 tin báo về tội phạm, vi phạm hành chính xảy ra 4 vụ, phát hiện 4 vụ đánh bạc, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ làm 2 người chết, 3 người bị thương, hỏng 01 ô tô, 03 mô tô, va chạm giao thông xảy ra 4 vụ, tai nạn rủi ro xảy ra 6 vụ, chết 5 người.

Tại hội nghị, các thành viên UBND huyện đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân tồn tại, đồng thời  đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 như: Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, phê duyêt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM; tăng cường kiểm tra quản lí tài nguyên và môi trường, kiểm tra công tác khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyên tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các thành viên UBND huyện để kịp thời bổ sung vào báo cáo. Đồng thời yêu cầu các ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ  của ngành mình tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như: Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018, đánh giá tình hình nợ đọng  trong xây dựng cơ bản; xây dựng dự thảo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018;  kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện công tác quản lí, sử dụng đất; công khai tổ chức, cá nhân nợ tiền sử dụng đất; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền; tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã và giáo viên mầm non theo quy định; kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lí ở các phòng ban, ngành và các trường học, thực hiện điều chuyển giáo viên năm học 2017-2018; thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 158; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để bước vào năm học mới đúng quy định. Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.../.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2309728
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3542
4590
12724
635500
98423
140517
2309728

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-26 22:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction