DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 15/8, đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành ở tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Lương Sơn về tình hình thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

IMG 9382

Đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Đình Đua - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chức năng của huyện.

Trong những năm gần đây, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất. Theo báo cáo, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 636 hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn ( trong đó hồ sơ được giải quyết nhanh hơn ít nhất 30% thời gian quy định chiếm 44%). UBND huyện đã thực hiện đăng tải các thủ tục hành chính, các quy định về chính sách đầu tư, kinh doanh, các thông tin về quy hoạch...trên Trang thông tin điện tử của huyện và niêm iết công khai tại Bộ phận một cửa để doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng dự án. Trong năm 2016, huyện đã tiếp nhận 33 dự án, đã triển khai thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng 19 dự án, với tổng số tiền đã chi trả trên 16, 4 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Lương sơn tiếp tục thực hiện GPMB 19 dự án của năm 2016 chuyển sang, đến 30/6/2017 đã hoàn thành GPMB 6 dự án, với số tiền chi trả 12 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp nhận mới 8 dự án, hiện đã triển khai các thủ tục GPMB 7 dự án.

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lí nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Lương Sơn; xem xét, thu hồi các dự án chậm triển khai; hạn chế cấp phép đầu tư các dự án gây ô nhiễm môi trường (như: dự án về chăn nuôi, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, san hạ mặt bằng...); kịp thời ban hành sửa đổi và bổ sung những chế độ, chính sách chưa phù hợp trong công tác GPMB, quản lí đất đai, khoáng sản...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở huyện Lương Sơn, đặc biệt là việc giải quyết kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, huyện cũng cần đẩy mạnh hơn nữa việc GPMB các dự án, tạo quỹ đất sạch để nhà đầu tư triển khai dự án đúng thời gian quy định. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Lương Sơn sớm đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động; tiếp tục đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tư duy mới hướng tới nền hành chính phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước. Các đơn vị, địa phương trong huyện cần niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một cửa ở đơn vị mình. Tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn, tuy nhiên, việc thu hút đầu tư phải có chọn lọc, phải thẩm định cụ thể. Trú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực lao động. Huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương.../.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610110
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
797
1779
2576
1956058
82098
54375
3610110

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction