Ngày 13/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lí nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có các thành viên Hội đồng khoa học huyện; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch Hội nông dân, Trưởng Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn trong huyện.

IMG 9643

Ông Bùi Văn Chủm - Phó Giám đốc Sở KH và CN khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ truyền đạt những nội dung cơ bản về Hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; các văn bản quy phạm pháp luật về sáng kiến và hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, về sở hữu trí tuệ; công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; công tác quản lí khoa học và công nghệ ở địa phương... Ngoài ra, các  đại biểu còn trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lí nhà nước về khoa học và công nghệ, về quản lí nhãn hiệu tập thể, xây dựng và công nhận thương hiệu sản phẩm tại địa phương... 

IMG 9645

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm truyền thụ những kiến thức bổ ích để khắc phục những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ ở cơ sở, giúp cán bộ quản lý nhà nước của huyện nắm được kỹ năng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ đó  phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương ./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

GIAY MOI copy copy

 

phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction