DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 14/9, Tổ công tác thuộc Sở NN và PTNT do ông Đinh Huy Chuyên, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn phụ trách đã có buổi làm việc với huyện Lương Sơn về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 19 xã; đại diện 4 HTX tham gia dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã và các phòng chuyên môn của huyện đã cùng trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới ở các địa phương hiện nay. Trên cở sở đó xây dựng bổ sung  kế hoạch giai đoạn 2016-2020; thống nhất kế hoạch xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đến năm 2020; kế hoạch thực hiện đối với các xã đặc biệt khó khăn...

IMG 9649

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 7/2017, huyện Lương Sơn có 7/19 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,8% số xã trên địa bàn. Các phong trào thi đua xây dựng NTM tiếp tục được triển khai rộng khắp trên toàn huyện, nhận thức của người dân về xây dựng NTM có chuyển biến rõ rệt. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn, xây dựng mô hình phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được huyện đặc biệt quan tâm. Sau khi bộ tiêu chí mới được thực hiện theo Quyết định 816 của UBND tỉnh, huyện Lương Sơn đã tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng các tiêu chí. Kết quả, đến 30/7/2017, xã đạt 17 tiêu chí có 2 xã (Hòa Sơn, Lâm Sơn); đạt 16 tiêu chí có 2 xã (Nhuận Trạch, Cư Yên); đạt 15 tiêu chí có 3 xã (Liên Sơn, Cao Thắng, Thanh Lương); đạt 14 tiêu chí có 1 xã ( Thành Lập); đạt 13 tiêu chí có 3 xã ( Tân Vinh, Cao Dương, Trường Sơn); đạt 12 tiêu chí có 2 xã ( Cao Răm, Trung Sơn); đạt 11 tiêu chí có 4 xã ( Hợp Hòa, Hợp Thanh, Tiến Sơn, Hợp Châu); đạt 10 tiêu chí có 2 xã (Tân Thành, Long Sơn). Số tiêu chí đạt bình quân/ xã là 13,26 tiêu chí ( giảm 2,36 tiêu chí/xã/năm so với năm 2016). Cụ thể, có 100% số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch; 52,6% xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; 73,7% xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi; 100% xã đạt tiêu chí số 4 về điện;  21% xã đạt tiêu chí số 5 về trường học; 42,1% xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 100% xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; không có xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; 100% xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; 100% xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập; 84,2% xã đạt tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; 100% xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm;  26,3% xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; 100% xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục; 5,3% xã đạt tiêu chí số 15 về y tế; 63,2% xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa; 68,4 % xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường; 100% xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 89,5% xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Huyện Lương Sơn phấn đấu đến năm 2020, có 19/19 xã về đích NTM. Với tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện trên 470,5 tỷ đồng.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đều cho rằng: Khó khăn lớn nhất trong xây dựng NTM hiện nay là thiếu nguồn vốn, đa số các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là về đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Trên cơ sở các ý kiến phản ánh của các đại biểu, tổ công tác Sở NN và PTNT đề nghị các xã căn cứ vào nguồn vốn được phân bổ triển khai nhanh các công trình theo kế hoạch, tránh việc đầu tư dàn trải không hiệu quả, gây thất thoát vốn của nhà nước. Tích cực tuyên truyền thành lập HTX để có những chính sách ưu đãi trong đầu tư phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614556
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1474
1845
7022
1956058
86544
54375
3614556

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:56
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction