Kinh tế

 Sáng ngày 20/9/2017,  huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến về dự thảo báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Lương Sơn giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Viện sinh thái rừng và Môi trường (Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam); lãnh đạo các phòng chức năng của huyện và Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính – xây dựng các xã, thị trấn trong huyện.

IMG 9774

Toàn cảnh hội nghị

Theo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, hiện nay huyện Lương Sơn có 19.396,97 ha quy hoạch đất lâm nghiệp, chiếm 53,1% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Trong đó, rừng đặc dụng: 232,5ha (chiếm 1,19%); rừng phòng hộ: 3.082,48 ha(chiếm 15,89%); rừng sản xuất: 16.081,9 ha ( chếm 82,9%). Diện tích quy hoạch 3 loại rừng có trên 17 xã và 1 thị trấn, có 2 xã Nhuận Trạch và Thành Lập đã không còn diện tích đất lâm nghiệp sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng được tiến hành thận trọng, theo đúng quy trình, tôn trọng thực tế khách quan, tuân thủ các quy định của các cấp có thẩm quyền và thực tiễn công tác quản lý bảo vệ rừng của địa phương.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã xin ý kiến của các xã, thị trấn cũng như cơ quan chỉ đạo rà soát quy hoạch 03 loại rừng để cùng thống nhất kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng.

IMG 9776

Đại biểu xã Tân Thành đóng góp ý kiến vào kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng ở địa phương

Việc rà soát, điều chỉnh cơ cấu diện tích, ranh giới 03 loại rừng giai đoạn 2017 -2025, đến năm 2030 nhằm xây dựng lâm phận ổn định, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển, mở ra cơ hội mới, thúc đẩy quá trình xã hội hóa ngành lâm nghiệp huyện Lương Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lâm nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, quỹ đất để tạo thêm việc làm, mở rộng đất lâm nghiệp, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, nhất là vùng gần rừng, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa; tăng cường vai trò bảo vệ môi trường kết hợp với phát triển kinh tế; ổn định diện tích rừng đặc dụng, sắp xếp, rà soát các khu rừng phòng hộ hợp lý; tạo cơ sở cho việc phát triển rừng nhằm mục tiêu góp phần hạn chế biến đổi khí hậu khu vực. Đây là căn cứ, định hướng để thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của huyện sau này.

Sau hội nghị này, huyện Lương Sơn sẽ gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng./.

Thanh Hoàn 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị