Ngày 27/9/2017, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức phiên họp lần thứ 13 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG 9803

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn chủ trì phiên họp

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Dậu- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện Lương Sơn đã bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác, tập trung chỉ đạo, điều hành xử lí các công việc theo kế hoạch. UBND huyện đã trủ chì 180 cuộc họp, hội nghị; ban hành gần 5000 văn bản chỉ đạo các loại. Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, có 10/16 chỉ tiêu được đánh giá, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng ước đạt 1.508 triệu đồng, đạt 92,1% kế hoạch; sản lượng lương thực đạt 37.549,4 tấn, vượt 2,1% kế hoạch; trồng mới 700 ha rừng, đạt 100% kế hoạch; có 2 xã về đích nông thôn mới (Lâm Sơn, Cư Yên), đã phân bổ trên 23,4 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng NTM cho các xã; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 5.900 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ 2016; các công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được đầu tư; thương mại, dịch vụ có sự tăng trưởng, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 2.730 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 265 triệu USD. Hoạt động du lịch được đẩy mạnh, lượng khách du lịch đến huyện tăng cao, thu nhâp từ ngành du lịch ước đạt 239 tỷ đồng. Thu ngân sách được 126.451 triệu đồng, đạt 61,1% dự toán, giảm so với cùng kỳ. Thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dư án ( trong đó có 7 dự án đã hoàn thành). Đã thu hút 3 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đăng ký gần 140 tỷ đồng; thành lập mới 7 HTX; công tác quản lí tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng. Công tác an sinh xã hội và việc thực hiện chính sách đối với người có công; người nghèo tiếp tục được triển khai đầy đủ, kịp thời. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đươc thực hiện tích cực. Tình hình an ninh, quốc phòng được giữ vững ổn định.

IMG 9807

IMG 9812

IMG 9814

Lãnh đạo các ngành và các xã tham gia thảo luận tại phiên họp

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm cũng còn nhều hạn chế đã được các đại biểu dự hội nghị tập trung làm rõ như:  Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, việc thực hiện thí điểm mô hình dồn điền đổi thửa tại xã Tân Vinh và Thành Lập còn chậm; giá thịt lợn hơi xuống thấp trong thời gian dài ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người chăn nuôi; tiến độ xây dựng NTM còn chậm, bình quân các tiêu chí đạt thấp so với kế hoạch. Kết quả thu ngân sách đạt thấp, tỷ lệ nợ đọng thuế cao ( 61,5 tỷ đồng); tiến độ các công trình xây dựng cơ bản còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp nhiều khó khăn; tình trạng san lấp mặt bằng chưa xin phép, khai thác khoáng sản trái phép và gây ô nhiễm môi trường còn xảy ra; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt thấp so với mức bình quân chung của tỉnh; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng sinh con thứ ba trở lên, tảo hôn vẫn ở mức cao, tình hình khiếu kiện ngày càng phức tạp...

IMG 9816

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu và đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm như sau: Tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra, tìm rõ nguyên nhân, hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời. Cần có kế hoạch chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình đã xây dựng (đề án cải tạo vườn tạp, dồn điền đổi thửa, đề án phát triển du lịch; chương trình xây dựng NTM, chương trình giảm nghèo bền vững...); tập trung các giải pháp thu ngân sách, đẩy mạnh thực hiện đấu giá đất để tăng nguồn thu cho ngân sách; kiểm tra, thúc đẩy tiến độ các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường quản lí về tài nguyên, môi trường; tiếp tục kiểm tra và thực hiện tốt việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; thực hiện tốt đề án sáp nhập các thôn, xóm; kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt là đối với các xã phấn đấu về đích năm 2017; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, xử lí, vận chuyển rác thải về đúng nơi quy định; triển khai dự án phát triển rừng; tập trung chỉ đạo sản xuất cây màu vụ đông; triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn; chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội TDTT cấp huyện và kỳ họp thứ 5, HĐND huyện. Trước mắt tổ chức thành công buổi ra mắt Trung tâm hành chính công và gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).../.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction