DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Cử tri kiến nghị: "Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình là người dân tộc thiểu số (DTTS), hộ nghèo và gia đình chính sách. Hiện nay, nhiều hộ gia đình sinh sống trong những căn nhà tạm không có khả năng làm nhà rất cần đến sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; đối với các hộ chính sách khó khăn về nhà ở đã tháo dỡ để xây theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí, nên họ đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Đề nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân”.

Trả lời: Chăm lo đời sống của đồng bào các DTTS, các hộ chính sách trong đó bao gồm cả vấn đề hỗ trợ nhà ở là nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp, các ngành, từ T.ư tới địa phương quan tâm thực hiện.

Ngày 12/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, bao gồm cả các hộ nghèo DTTS. Trong giai đoạn 2008 - 2012, theo kế hoạch dự kiến hỗ trợ cho 500 nghìn hộ nghèo, nhưng sau khi kết thúc chương trình đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 531 nghìn hộ (đạt 107% so với kế hoạch ban đầu), trong đó có khoảng 230 nghìn hộ nghèo là đồng bào DTTS được hỗ trợ, chiếm hơn 43% hộ được hỗ trợ trên toàn quốc.

Sau khi tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 33, ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi là Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg). Hình thức hỗ trợ trực tiếp sang phương thức hỗ trợ gián tiếp (mỗi hộ được vay tối đa 25 triệu đồng từ NHCSXH để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6). Như vậy, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ cùng việc huy động thêm các nguồn lực từ gia đình, họ hàng và cộng đồng thì hộ nghèo có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24 m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành khoảng 40 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, mức vay ưu đãi 25 triệu đồng/hộ cơ bản phù hợp với đa số đối tượng tại các vùng miền trên cả nước. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.ư căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương chủ động cân đối, bố trí một phần ngân sách cũng như kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở. Ngoài ra, UBT.ư MTTQ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh CVĐ "Ngày vì người nghèo”, phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, tích cực vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 300 nghìn hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg. Tuy nhiên, theo đề án của các địa phương đã được thẩm định chỉ có khoảng 268 nghìn hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ đăng ký vay vốn, trong đó đối tượng hộ gia đình là đồng bào DTTS có khoảng hơn 118 nghìn hộ, chiếm hơn 44% tổng số hộ đăng ký vay vốn.

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khoảng trên 10.500 hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đã đăng ký vay vốn, trong đó đối tượng là đồng bào DTTS khoảng trên 6.200 hộ, chiếm 59,3% số hộ đăng ký vay vốn trên địa bàn. Sau khi NHCSXH phân giao chỉ tiêu cho các chi nhánh NHCSXH tại 57 tỉnh, thành phố (khoảng 394 tỷ đồng để từ nguồn vốn tự huy động), đến hết ngày 31/12/2016 các Chi nhánh NHCSXH tại các địa phương đã giải ngân cho 15.143 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở với dư nợ khoảng 377 tỷ đồng. Năm 2016, tỉnh Hòa Bình đã có 520 hộ được hỗ trợ vay vốn với tổng dư nợ 12.995 triệu đồng.

Năm 2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc sử dụng nguồn vốn chưa giải ngân, còn tồn đến ngày 31/12/2016 và nguồn vốn thu hồi nợ đến hạn từ năm 2017-2020 của một số chương trình tín dụng chính sách để hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, NHCSXH đã phân giao chỉ tiêu cho các chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố số tiền 1.295 tỷ đồng, trong đó tỉnh Hòa Bình được bố trí 50 tỷ đồng.

Với trách nhiệm của mình, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho khoảng 300 nghìn hộ gia đình nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn (trong đó có hơn 118 nghìn hộ nghèo là đồng bào DTTS) theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng là đồng bào DTTS trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3609927
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
614
1779
2393
1956058
81915
54375
3609927

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 08:31
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction