DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 17/10, huyện Lương Sơn đã tổ chức họp cho ý kiến vào Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định và lãnh đạo Trạm KN-KL; Trạm Bảo vệ thực vật và trồng trọt; Hội nông dân huyện.

IMG 0055

Toàn  cảnh hội nghị

Năm 2014, huyện Lương Sơn đã  phê duyệt chủ trương quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu quy hoạch nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh và chiến lược nông nghiệp cả nước. Nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa nông nghiệp của huyện từng bước phát triển bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn, chất lượng cao. Trên cơ sở đó, lựa chọn được những ngành, loại sản phẩm, lĩnh vực then chốt để phát triển quy mô hợp lí, phù hợp với bối cảnh không gian và phân bố nguồn nhân lực, tạo ra những thay đổi cơ bản cho sản xuất và phát triển ngành nông nghiệp của huyện.

Đề cương quy hoạch được xây dựng chuyên sâu gồm: Phần đánh giá thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện giai đoạn 2010-2015; định hướng phát triển đến năm 2020 và đến năm 2030; giải pháp thực hiện...Theo đó, dự kiến đến năm 2020 giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đạt 612, 27 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 1,4%/ năm; đến năm 2030 đạt 730,41 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2020 -2030 là 1,78%/năm. Trong đó sẽ ổn định diện tích trồng lúa cả năm là 4.200 ha (2020) và đến năm (2030) giảm xuống 4000 ha; cây ngô 3000 ha (2020), đến năm 2030 tăng lên 3.200 ha. Về phát triển chăn nuôi, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2020 dự kiến đạt 982,53 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 1.184,9 tỷ đồng, ổn định đàn trâu 7000 con, đàn bò 5000 con, đàn bò sữa 400 con, đến năm 2030 là 800 con; đàn lợn 84 nghìn con; đàn gia cầm 1,5 triệu con...Quy hoạch phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 là 19.502,85 ha, ổn định độ che phủ rừng ở mức 46%. Về quy hoạch phát triển thủy sản, dự kiến đến năm 2020 là 400 ha. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016-2030 khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đều cho rằng, quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được lập khá chi tiết, tuy nhiên, do chậm tiến độ nên cơ sở dự liệu thu thập đã cũ, không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của huyện; việc quy hoạch vùng chăn nuôi còn rải rác ở các địa phương; việc cải tạo giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng...cần tính toán lại cho phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; xây dựng nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp phải có cơ sở; giải pháp định hướng còn chung chung, chưa đưa ra được nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn phát triển, chưa chỉ ra được các sản phẩm mũi nhọn của huyện...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng thẩm định đồ án, thay mặt các thành viên Hội đồng thẩm định kết luận: Đồng ý thông qua báo cáo quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung như: Căn cứ lập quy hoạch; đánh giá lại thực trạng giai đoạn 2011-2016, trên cơ sở đó định hướng giai đoạn tiếp theo; nhiệm vụ, giải pháp phải sát với quy hoạch ngành, phải đề xuất được cơ chế, chính sách của huyện đối với ngành nông nghiệp, hướng tới chủ trương xây dựng mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp chủ lực.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617446
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1133
528
9912
1956058
1661
87773
3617446

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 15:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction