DICHVUCONG

 Chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2017- 2018.

IMG 1072

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo đánh giá, vụ mùa – hè thu năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều bất lợi về thời tiết, tình hình dịch bệnh trên cây trồng xảy ra ở mức độ cao, nhưng với sự chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã, công tác sản xuất nông nghiệp  vẫn đạt kết quả đáng khích lệ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt 47,7 nghìn ha, vượt 4,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ. Trong đó, cây lương thực có hạt 36,8 nghìn ha; cây ăn quả có múi 8,08 nghìn ha, tăng 622 ha so với năm 2016; cây mía 8,67 nghìn ha, các loại cây trồng khác đều đạt và vượt so với năm 2016. Trong năm đã chuyển đổi 1,36 nghìn ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô với kinh phí hỗ trợ trên 4 tỷ đồng; đã triển khai 23 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với kinh phí 9,43 tỷ đồng. Chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn trên 7,03 triệu con, tăng 13 nghìn con so với cùng kỳ. Các địa phương tích cực phát triển chăn nuôi cá lồng và trong ao hồ, với sản lượng thủy sản ước đạt cả năm 7,3 nghìn tấn. Trồng rừng 7,53 nghìn ha, vượt 5,6% kế hoạch, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 51,1%. Công tác quản lí chất lượng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm được tăng cường. Về sản xuất vụ đông, đến nay các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được 8,2 nghìn ha ngô và rau đậu các loại, vượt 2,5% so với kế hoạch.

Theo kế hoạch, vụ Đông xuân 2017 - 2018, toàn tỉnh gieo trồng 66 nghìn ha, ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm; trồng 2,8 vạn cây phân tán và 5,9 nghìn ha rừng; tập trung khắc phục các công trình hồ, đập, kênh mương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, quản lí tốt các tuyến đê. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực nhằm mở rộng tối đa diện tích gieo trồng; chú trọng phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường;...Các địa phương đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

IMG 1076

Đ/c Nguyễn Văn Danh phát biểu thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã đồng tình với những đánh giá của tỉnh về kết quả sản xuất vụ mùa – hè thu và giải pháp phát triển sản xuất trong vụ đông xuân 2017-2018. Huyện Lương sơn đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành hỗ trợ kinh phí để huyện kịp thời sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua gây ra; hỗ trợ để huyện phát triển mở rộng diện tích trồng rau hữu cơ; mô hình trồng nhãn ở xã Cao Răm, trồng bưởi ở xã Tân Thành và cây chanh leo ở xã Tân Vinh. Về xây dựng NTM, huyện đang chỉ đạo 4 xã phấn đấu về đích năm 2017 làm hồ sơ đề nghị công nhận...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, không coi thường chủ quan; quản lí tốt hoạt động kiểm dịch và giết mổ động vật; quản lí tốt các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ xảy ra rét đậm, rét hại, vì vậy yêu cầu các đia phương phải chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc tốt đàn gia súc, chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Chủ động thực hiện các biện pháp PCCR trong mùa hanh khô; đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai công tác dồn điền đổi thửa để tạo ra cánh đồng mẫu lớn; phát triển kinh tế tập thể gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm có chất lượng và thị trường tiêu thụ ổn định.../.

 Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1738986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2758
7813
24081
26646
103470
0
1738986

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-30 08:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction