DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 23/11, Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2017 – 2018.

NN4

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, ngành nông nghiệp của huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn bất lợi về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, giá nông sản, thực phẩm bấp bênh, đặc biệt là giá thịt lợn giảm sâu đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, địa phương, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.685,2 tỷ đồng, đạt 102,9% KH và bằng 107,9% so cùng kỳ, trong đó: Nông nghiệp 1.560,6 tỷ đồng, lâm nghiệp 86,7 tỷ đồng, thủy sản 37,9 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp ước đạt 3,8%; tổng sản lượng lương thực cây có hạt 36.617,4 tấn, đạt 99,6% KH và tăng 4,6 % so với Nghị quyết của HĐND huyện; diện tích trồng rừng 840,39 ha vượt 20,05 % kế hoạch, tỷ lệ độ che phủ rừng 39,7%; Các lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, kinh tế tập thể,... được thực hiện hiệu quả, tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, tính đến tháng 11 năm 2017, toàn huyện có 7/19 xã đạt chuẩnNTM, chiếm 36,8% số xãtính toàn huyện đạt bình quân 13,2 tiêu chí/xã.

NN5

Lãnh đạo xã Trường Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị

NN6

Lãnh đạo Trạm chăn nuôi thú y phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân, tồn tại trong phát triển sản xuất ngành nông nghiệp như: Việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch cải tạo vườn tạp còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết; các mô hình sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp, thiếu tính bền vững; thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định; năng lực quản lý và tổ chức sản xuất của các HTX, doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu kỹ thuật công nghệ cao, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức quản lý; cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đạt thấp...

Năm 2018, huyện Lương Sơn tiếp tục phấn đấu thực hiện tái cơ cấu ngành để thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiệncải tạo vườn tạp gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu,tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.701,9 tỷ đồng; gieo trồng 10.170 ha cây hàng năm; 7.250 ha cây lương thực; tổng sản lượng lương thực 35.900 tấn; trồng 700 ha rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng 41%; ổn định đàn gia súc 88.200 con; đàn gia cầm: 1.200.000 con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 23.000 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản: 360 ha, sản lượng 1.080 tấn; giữ vững 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến phấn đấu 4 xã đạt chuẩn năm 2018, các xã còn lại đạt bình quân từ 2 tiêu chí trở lên/xã. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

Về sản xuất vụ Xuân năm 2018, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 4.905 ha cây trồng chính, trong đó, cây lúa 2000 ha; ngô 1.400 ha; cây lấy củ chất bột 515 ha; cây công nghiệp 240 ha; cây rau, đậu các loại 350 ha. Tích cực chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư đầu vào và các sản phẩm nông lâm, thủy sản; triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất…

NN3

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2018. Trước mắt, cần tập trung phòng chống đói rét cho đàn gia súc; khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung đầu tư cải tạo sửa chữa các công trình thủy lợi bị xuống cấp, kịp thời phục vụ nước tưới cho sản xuất vụ Xuân; có kế hoạch tích nước các hồ đập trên địa bàn; chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo quy trình kỹ thuật, trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi và cây trồng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi; rà soát quy hoạch 3 loại rừng; chuẩn bị đất, giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2018; đánh giá kết quả xây dựng NTM trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và đăng ký lộ trình về đích NTM.../.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636507
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
6523
18358
1972018
20722
87773
3636507

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-08 00:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction