DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 24/11, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, triển khai nhiêm vụ trọng tâm tháng 12 và xem xét các báo cáo chuẩn bị trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX sắp tới. Dự phiên họp có các đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; Bùi Hữu Điền – Phó chủ tịch TT HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các ban HĐND huyện.

HNUB1

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong tháng 11, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Huyện đã tổ chức lễ công bố xã Cư Yên đạt chuẩn nông thôn mới; tiến hành thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí NTM ở 4 xã đăng ký về đích năm 2017, hướng dẫn các xã lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong tháng 11 toàn huyên đã ước thu ngân sách được 15,5 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng ước thực hiện 155,9 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán tỉnh giao và bằng 93,5% so với cùng kỳ 2016. Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định, tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng 1,2%. Lĩnh vực Công nghiệp – TTCN; Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển ổn định. Trong tháng đã kểm tra, xử phạt 13/35 cơ sở sản xuất kinh doanh với số tiền 8,3 triệu đồng. Về hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, dân số, phát thanh- truyền hình được duy trì thường xuyên. Huyện đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VIII; tổ chức xét công nhận danh hiệu văn hóa năm 2017; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia...

Trong tháng 12, các ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung chăm sóc tốt cây trồng, đặc biệt là tăng cường phòng chống đói, rét , dịch bệnh cho đàn vật nuôi; chuẩn bị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, xây dựng chương trình công tác, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018; hoàn thiện các thủ tục về đầu tư XDCB; thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an;...

HNUB2

Đ/c Nguyễn Tiến Việt - Trưởng phòng TC-KH  phát biểu tại phiên họp

HNUB3

Đ/c Đinh Mạnh Đông - Trưởng phòng Dân tộc phát biểu tham luận tại phiên họp

Tại phiên họp các thành viên UBND huyện đã xem xét và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội- an ninh-quốc phòng năm 2017, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước; báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; báo cáo thực hiện chương trình xây dựng NTM; báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; tiết kệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn của huyện tập trung xem xét lại các số liệu trong báo cáo, đảm bảo chính xác, đúng quy định, phản ánh đúng thực tế tại địa phương; tiếp thu các ý kiến và khẩn trương hoàn thiện các báo cáo xong trước ngày 3/12 để báo cáo lãnh đạo UBND huyện xem xét, sau đó gửi các Ban HĐND huyện thẩm định báo cáo theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý các ngành cần gửi đăng ký lịch tổng kết công tác năm về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp, xắp xếp thời gian phù hợp; các cơ quan tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng CC,VC cuối năm 2017 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018; tăng cường các giải pháp thu ngân sách, đấu giá đất; chuẩn bị đảm bảo ổn định thị trường cuối năm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung Thị trấn Lương Sơn và các vùng phụ cận; đấu thầu gói dịch vụ công; xây dựng kế hoạch hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Noel; tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, ATGT và PCCN.../.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616495
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
182
528
8961
1956058
710
87773
3616495

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:50
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction